Ikke gå i boligfella

"Nye" leiligheter oppføres ofte i en såkalt minimumsstandard. Dvs. at de billigste materialene brukes der det er mulig. Feil og mangler oppdages da gjerne først etter et år eller to. Hva har det å si for deg som kjøper brukt?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Kjøper du en leilighet som er helt ny, vil du stå godt rustet når feil og mangler oppstår. Selger vil da normalt utbedre skadene gratis, eller gi erstatning der dette ikke er mulig.

For deg som skal kjøpe en brukt leilighet, blir derfor spørsmålet om også du har krav på å få rettet slike feil - eller få erstatning.

"Som den er"- klausul

Ikke gi hushaien mer enn du må!
Bilde: Anne Angelshaug.
Ikke gi hushaien mer enn du må!
Bilde:
Anne Angelshaug. Vis mer

Etter å ha gått på et utall visninger i Oslo-området, er vår konklusjon at ethvert salgsprospekt har med standardklausulen "boligen selges som den er".

Hva vil det si for deg som kjøper?

Ifølge Jørgen Svartebekk, jurist i Forbrukerrådet, har du likevel et visst vern gjennom lovverket.

- Avhendingsloven gjelder for selveide boliger og såkalte selveierleiligheter, dette er boliger med eget gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Andelsleiligheter (=borettslag) faller utenfor Avhendingsloven, men de prinsippene som sikrer deg som kjøper, er vanlige kontraksrettslige prinsipper som også vil få innvirkning på borettslagsleiligheter, sier Svartebekk.

- Leiligheten vil f.eks. ha en mangel dersom det ikke ble opplyst om omstendigheter som selgeren kjente eller måtte kjenne til, og som du hadde grunn til å få vite om. I tillegg vil uriktige opplysninger gitt av selger eller i salgsoppgave/prospekt kunne utgjøre en mangel. Dette vil likevel kun være mangler i den utstrekning de gale eller manglende opplysningene, har innvirket på din beslutning om å kjøpe boligen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Kjøper du en leilighet "som den er", vil feil og mangler du selv ser på visning, eller får informasjon om, ikke utgjøre en mangel. Disse feilene har du på en måte akseptert ved å gjennomføre kjøpet, sier Svartebekk.

- Problemet oppstår gjerne når feil og mangler først oppstår, eller oppdages etter at selve handelen er gjennomført. Spørsmålet blir da om eiendommen kan sies å være i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

- I praksis vil det da bli en vurdering av hvor mye det koster å utbedre mangelen, målt opp mot den kvalitet du kan forvente ut fra kjøpesummen. Er det f.eks. oppstått sprekker i veggenes gipsplater, utgjør ikke dette det store beløpet sammenlignet med kjøpesummen. I praksis skal det derfor svært mye til for å nå fram på dette grunnlag.

Her står altså de som kjøper en helt ny bolig, sterkere enn de som kjøper brukt, avslutter Svartebekk.

Hvordan du kan sikre deg mot "som den er" klausulen, finner du ut ved å trykke her, eller på lenken øverst til høyre i artikkelen.

Bevisst politikk

DinSides erfaring er at mange leiligheter i nyoppførte boliger leies ut i et par år, før de legges ut for salg på markedet.

Når en ser hvor mye svakere du som boligkjøper står ved bruktkjøp, kan en dermed lure på om dette er et bevisst valg fra boligentreprenørenes side.

Det er faktisk ganske lett å slippe unna en del ubehagelige "småklager" fra kjøper, hvis en først leier ut leiligheten i ett år, for så å selge den i den stand den er.

Uansett, det lønner seg altså å undersøke din framtidige leilighet nøye før du kjøper. Trykker du på lenken øverst til høyre, finner du ut hvor mye det koster å få en ekspertuttalelse på området.

Relaterte artikler: