Ikke dyre boliger i Norge

Ferske tall viser at Madrid er den dyreste byen å kjøpe en bolig i. Norge er langt fra er det dyreste landet i europeisk sammenheng.

Norge midt på treet

Nye tall fra CEPI (Rådet for Europeiske Eiendomsmeglere), viser at verken prisveksten fra 2004-2005 eller selve prisnivået i Norge er ekstremt høyt sammenliknet med våre europeiske naboer.

- I Norge steg prisene på både eneboliger og leiligheter med henholdsvis 8 og 10 prosent fra 2004 til 2005, ifølge Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Sammenliknet med prisveksten i de andre europeiske landene, har Norge en prisvekst fra 2004 til 2005 som ligger midt på treet, sier Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer


Fra 2004 til 2005 steg prisene på eneboliger i de ulike europeiske landene med mellom tre og 21,6 prosent. Unntakene er Tyskland som hadde en nedgang på en prosent, og Tyrkia som hadde en vekst på 60 prosent. Prisutviklingen på leiligheter varierte fra null prosent i Østerrike - til 50 prosents vekst i Latvia.

Storbylivet koster

Når det gjelder kvadratmeterpriser på eneboliger, var det Dublin, Madrid og Roma som var de dyreste hovedstedene å kjøpe bolig i. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris ligger her på over 33.800 kroner. I de andre europeiske hovedstedene varierer den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen mellom 6.000 og 27.500 kroner


Den norske eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk viser at gjennomsnittlig kvadratmeterpris på eneboliger i Oslo var 25.400 kroner. Men også i Oslo er det store variasjoner mellom bydelene.

Når det gjelder leiligheter, må man i gjennomsnitt ut med 44.275 kroner per kvadratmeter i Paris. Madrid, Dublin og København følger etter på listen med kvadratmeterpriser på henholdsvis 40.250, 34.600 og 32.500 kroner.

Til sammenlikning hadde Oslo en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for leiligheter ved årsskiftet på 27.400 kr.

- Ikke uventet koster det å bo i Europas metropoler, men vi tar likevel enkelte forbehold med hensyn til de ulike tallene. Dette skyldes ikke minst at det i byene kan være store prisforskjeller, slik vi ser det i vår egen statistikk, forklarer Tveter.

36.800 kroner i husleie

Du måtte ha tjene godt med penger, dersom du ønsket å leie et hus i Paris. For i snitt måtte du ut med 36.800 kroner i måneden for et hus på 150 kvadratmeter. Roma fulgte hakk i hel med en månedsleie på cirka 30.800 kroner.

Det er vanskelig å finne gode leiepriser på eneboliger i Oslo, da det er få av disse.

Når det gjelder leie av leilighet, var det Roma som kapret pristoppen. Det kostet 177 kroner per kvadratmeter å leie en leilighet i italienerne hovedstad. Amsterdam fulgte etter med 145 kroner, og Oslo lå på samme nivå som Paris og Madrid med en leiepris per kvadratmeter på rundt 140 kroner.

De andre hovedstedene i Europa hadde en leiepris på leiligheter per kvadratmeter mellom 55 kroner og 115 kroner.

Kilde: CEPI og Norges Eiendomsmeglerforbund.