<b>IKEA TILBAKEKALLER LYSSKINNE:</b> Ikea tilbakekaller Sända lysskinnesystem. Foto: Ikea
IKEA TILBAKEKALLER LYSSKINNE: Ikea tilbakekaller Sända lysskinnesystem. Foto: IkeaVis mer

Ikea tilbakekaller Sända skinnesystem

365+ Sända skinnesystem 70 og 114 tilbakekalles av Ikea på grunn av fare for elektrisk støt.

Har du et slikt skinnesystem, bør du straks slutte å bruke det og levere det inn til Ikea for refusjon eller få et nytt produkt.

100 potensielt farlige produkter tilbakekalles hvert år

Slutt å bruke det umiddelbart

Ikea ber kunder som har et 365+ Sända skinnesystem 70 og/eller 114 fra leverandør 21338, med datostempel 1134 til 1208, om å slutte å bruke dette umiddelbart, og bringe det tilbake til et hvilket som helst Ikea-varehus for å motta et nytt produkt eller full refusjon.

Her kan du se flere tilbakekallinger fra Ikea

Tilbakekallingen blir gjennomført på grunn av en defekt jordkobling som utgjør en risiko for elektrisk støt ved kontakt med skinnen eller tilkoblede lamper.

Ifølge Ikea har de ikke mottatt rapporter om slike hendelser med Sända skinnesystem.

De berørte skinnene ble solgt i perioden september 2011 til mars 2012.

Du kan ringe Ikea kundesenter om du har spørsmål vedrørende tilbakekallingen: 815 44 000.

Meldeplikt

Alle produkter som trekkes fra det norske markedet, skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne.

Bekymringsmeldinger fra forbruker

I tillegg til meldepliktsmeldingene fra virksomhetene, kommer bekymringsmeldinger fra forbrukerne. Dette er også en verdifull informasjonskanal for DSB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom du som forbruker opplever noe du anser som unormalt og potensielt farlig ved et produkt, bør du melde ifra om dette til DSB, i tillegg til å melde ifra til butikken.

Her kan du sende inn en bekymringsmelding til DSB (elektronisk)

En bekymringsmelding fra forbruker fører til at DSB ser på produktet og saken, og hvis de da finner en uønsket egenskap ved produktet, kan dette medføre en meldepliktsmelding, som i sin tur beskriver hvilke tiltak det er nødvendig å iverksette overfor markedet.