Hytte til 1, 5 mill = 3025 per dag

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Med hytte til 1,5 millioner, likningsverdi på 500.000, 400.000 i likningsformue, 25.000 i årlige driftsutgifter, og 30 feriedager i året, blir døgnprisen den nette sum på 3025 kroner.

Her kan du prøve selv: Ta meg til hyttekalkulatoren.