Hytta - en tikkende tapsbombe?

Før du styrter i banken og tar opp lån til hytta, bør du se tallenes tale fra forrige boligkrakk.

I uken som gikk, publiserte Statistisk sentralbyrå tall som viser at gjennomsnittsprisen per solgte fritidseiendom har økt med 23 prosent i løpet av ett kalenderår (tall for 3. kvartal). Dette er det doble av vekstraten boligmarkedet kan vise til i samme statistikk. Prisen per solgte boligeiendom økte med 12 prosent.

Mye tyder på at den lave renta får nordmenn til å gå mann av huse for å kjøpe sin lenge etterlengtede hytte. En gjennomgang av SSBs eiendomsstatistikk viser også at mye tyder på at dette er en risikabel affære i forhold til investering i boligeiendom.

Flyktige priser

Ser man på utviklingen i prisene på fritidseiendommer og boliger helt tilbake til 1991 (dessverre er ikke SSBs eiendomsstatistikk komplett i årene før dette), tegner det seg et bilde av hva investorer vil kalle volatilitet eller flyktighet i hyttemarkedet. Hytteprisene sank mest under boligkrakket på begynnelsen av nitti- tallet, og stiger mest i oppgangstidene som vi er vitne til nå.

Fra 1991 til 1993 sank prisene på hytter med 19 prosent, mens prisene på omsatte boliger nøyde seg med å synke med 10 prosent.

Hyttepriser i krakk og boom
ÅrHyttepriserBoligpriser
1991-1993-19-10
1991-199421
1991-1995113
1991-19961922
1991-2003165137
Tabellen viser prosentvis økning i kjøpesum per solgte eiendom. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Hytta - en tikkende tapsbombe?

  1. Alle prisene i krakk og boom
Ser man hele historien under ett, styrkes inntrykket av at investering i hytte har en relativt høy risiko. Siden 1991 har nemlig prisen på hytter økt med hele 165 prosent, nærmere 30 prosentpoeng mer enn for boliger i samme periode.

Prisene per solgte eiendom er det nærmeste vi kommer sammenliknbar statistikk for begge markedene. Statistikk som viser utviklingen i kvadratmeter per fritidseiendom er dessverre ikke ført av verken SSB eller Norges eiendomsmeglerforbund. Det er imidlertid ikke urimelig å anta at antall kvadratmeter per enhet har økt for begge typer eiendommer de senere årene, noe som påvirker utviklingen i kvadratmeterprisen i samme retning som pris per eiendom.

Sosialantropologer frykter ikke

Gunn Helen Øye, ansvarlig for samfunns- og trendforskning ved Prognosesenteret
Gunn Helen Øye, ansvarlig for samfunns- og trendforskning ved Prognosesenteret Vis mer


Men tabeller og prosenter sier som kjent ikke alt. Sosialantropolog Gunn Helen Øye, ansvarlig for samfunns- og trendforskning ved Prognosesenteret, er overbevist om stabiliteten av hyttas verdi, også ved en fremtidig konjunkturnedgang.

- Nordmenns forhold til hytta er slik at jeg tror folk heller beholder hytta og selger leiligheten, mener hun.

- Her i landet ser vi på hytta som et sted som skal være bærende for slekten, representere familien og bestandigheten, mener hun, og mener utskiftningen og tilbudet i hyttemarkedet alltid vil være begrenset som følge av dette.

Hvem vet hva som kan skje i fremtiden - i alle fall ikke vi. Går du med hyttedrømmer, kan det imidlertid vise seg lurt å tenke seg om før du gjør deg avhengig av en solid økonomisk sikkerhet i hytta.