Hvorfor 1,5 etasjer?

Taket i en kjeller kan i følge reglene ikke være høyere enn en halv meter over det gjennomsnittlige bakkearealet rundt huset. Ikke bare er det lite hyggelig å bo under bakken - Husbanken godkjenner heller ikke kjellerplanet til boligformål.

Etasjer på salg

Dermed bør du bygge et såkalt underetasjeplan - altså en halv etasje. Du får 50 prosent "arealrabatt", og arealet kan være dobbelt så stort som det Husbanken registrerer i beregningen av størrelsen på huset.

Pass imidlertid på én ting: Brukes en del av underetasjen som selvstendig boenhet - for eksempel en leilighet - får du ikke arealrabatten. Da beregnes arealet med faktor 1.0.

Det såkalte etasjeplanet utgjør dermed hovedetasjen i huset. Reglene krever at et plan utgjør husets hovedareal - hovedetasjen har denne funksjonen. For hovedarealet får du derimot ingen arealrabatt. Etasjens areal registreres i sin helhet av Husbanken.

Loft i vinkel

Loftsplanet er en historie i seg selv. På loftet får du en arealrabatt på 70 prosent. Kun 30 prosent av kvadratmeterne finner veien inn i Husbankens regnestykke.

På loftet er det 190 som er trylletallet. I en høyde av 190 centimeter kan bredden mellom takgavlene ikke være bredere enn - 190 centimeter. Er den det, blir loftet definert som etasjeplan. På en enkel måte kan du likevel bruke loftet som en ekte etasje: La taket skråne litt mindre.

Fra den nevnte høyden på 190 centimeter lar du taket skråne svakt til en høyde av 140 centimeter. Da unngår du det ubrukelige arealet der taket er så lavt at ikke engang katta kan gå der. Arealabatten blir dermed enda større.

Det er så enkelt at det nesten gjør vondt.

Ut fra dette kan vi si at huset bør ha en spesiell form for å øke sitt eget areal i forhold til de 120 kvadratmeterne Husbanken opererer med. Les mer om det ved å klikke på linken øverst til høyre i artikkelen.