Hvordan finansierer du hyttedrømmen?

Har du ikke en solid arv i bakhånd eller plenty av penger på bok, må du nok i banken for å finansiere selv de billigste hyttekjøp. Men hvilke betingelser får du? Ytterst varierende viser vår lille test.

Som prospektiv hyttekjøper tok vi kontakt med tre av de største bankene for å lufte mulighetene og betingelsene for å låne penger til hyttekjøpet. De tre bankene, DnB Direkte, NOR 24 og Postbanken, viste seg å ha hver sin fremgangsmåte for beregning av hva du kan låne og hva du får i rente.

Renteforhold

De fleste banker vil nok behandle ditt kjøp av en hytteeiendom på lik linje med kjøp av bolig. Det betyr at du vanligvis kan finansiere inntil 80 prosent av låneverdien med lån. Det betyr også at du vil få samme rente på lån til hytteeiendommer som på boliglån. For å finne rentene kan du derfor også benytte DinSides boliglånskalkulator. I de fleste bankene kan du altså regne med lånerenter som er langt lavere enn hva du får for eksempel ved kjøp av bil og båt.

Låneverdi

Men en viktig faktor er hvordan banken vurderer låneverdien. Vår lille undersøkelse viser at noen benytter salgssummen, mens andre legger låneverdien lavere enn salgssummen. Andre igjen vil i visse tilfeller kreve takst på eiendommen, spesielt om den ligger i områder som er ukjente for banken, og der banken således ikke vet noe om markedet og eiendomsverdier generelt.

Kundeforhold

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Noen banker krever alltid at du har andre engasjementer i banken for at du skal få lån der. Tidligere undersøkelser viser også at en del små banker ikke er villige til å gi lån til kunder som ikke har tilknytning til banken eller lokalmiljøet. Men skal du låne på en hytte i mindre kjente hytteområder, kan det kanskje være en fordel å snakke med lokale banker i det området. Disse kjenner markedet og eiendomsverdiene, og vil gjerne være i bedre stand til å vurdere eiendommens verdi i forhold til sikkerhet for lånet.

Vår telefonrunde viser også at noen banker vil være villige til å gi deg lån til hytte selv om du ikke har konto eller andre engasjement i banken. Regn likevel med et visst påtrykk for å flytte andre deler av dine lån og innskudd over til den banken du søker lån i.