De gjør samme jobben, men en av dem tjener dobbelt så mye som den andre.  Foto: Colourbox.com
De gjør samme jobben, men en av dem tjener dobbelt så mye som den andre. Foto: Colourbox.comVis mer

Hvor mye skal du betale for håndverkerlærlingen?

Lærlinger gjør i mange tilfeller en like god jobb, men skal ikke få full lønn.

Kan et håndverkerfirma kreve full timebetaling for arbeid som utføres av lærlinger? Nei. En dom fra Oslo tingrett tidligere i år har slått fast at en lærling skal koste forbrukeren halvparten av en faglært, om man ikke har avtalt noe annet, skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.

- Dette er viktig dom. Selv om det bare er en tingrettsdom og ikke en høyesterettsdom. For det er den første dommen som sier noe om pris på lærlinger, sier Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet til DinSide.

Dette vil si at dersom den ferdigutannete håndverkeren skal ha 650 kroner i timen (inkludert moms) skal du regne med å betale lærlingen som er med 325 kroner i timen, med mindre du har blitt forespeilet noe annet. For det avtalefriheten gjelder, så lenge dette er kontraktfestet i avtalen.

- Denne dommen sier klart at lærlinger skal ha halv lønn, sier Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no
- Denne dommen sier klart at lærlinger skal ha halv lønn, sier Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no Vis mer


- Det må komme klart frem i avtalen dersom lærlingen skal ha mer enn halvparten av de faglærte håndverkerne. Denne dommen sier klart at lærlinger skal ha halv lønn.

Lønner det seg å gjøre jobben selv, eller leie inn håndverker? Finn ut med vår smarte kalkulator

Får du sjokk av regningen?

Både forbrukere og håndverkere slurver med kontrakter - og å avtale pris på forhånd. Dette er faktisk så vanlig at håndverkertjenesteloven tar høyde for det. Dersom du ikke har avtalt pris på forhånd, er det "gjengs pris" som gjelder. Dette vil si at du må betale det som er vanlig pris for tilsvarende arbeid i det området du bor. Og lærlingen skal ha 50 prosent av gjengs pris.

Hva er egentlig gjengs pris?

- Vi bruker å si at man enten kan kontakte det aktuelle håndverkerlauget. Eller innhente anbud fra for flere forskjellige firma i området og se hva prisen ligger på, sier Halsos.

Har du fått et prisoverslag, men presenteres for en regning som er urimelig mye høyere, bør du klage. Og med urimelig, menes mer enn 15 prosent over forespeilet pris. Ifølge Håndverkertjenesteloven kan tjenesteyter kan kreve opptil 15% over avtalt pris. Da skal merverdiavgiften være inkludert om ikke annet er avtalt, og dette må komme klart fram.

Ikke vær flau for å be om å få det skriftlig, det er både du og håndverkeren tjent med har sinnasnekker Otto Robsahm tidligere sagt til DinSide.

Les mer: Gjør det, selv om det er litt pinlig

Dommen er fra desember 2009, og ble gjort rettskraftig fra 25. januar i år.