Hvor mye går boligprisene ned?

Hva vil Norges Banks renteøkning i forrige uke bety for boligprisene fremover? Dette er et spørsmål mange nordmenn gjerne skulle ha visst svaret på, særlig de som skal kjøpe eller selge. Isolert sett vil renteøkningen føre til lavere boligpriser, men hvor mye lavere? Finn ut ved hjelp av vår kalkulator!

Med denne kalkulatoren kan du leke deg med å legge inn dine egne verdier for renteøkning og ny rente. Standardverdien som er lagt inn i det første feltet ("Hvor mye har renten endret seg?") er den økningen vi har sett på Norges Banks signalrenter hittil i år.

Hvis du legger inn større tall for renteøkning, med tilhørende høyere ny rente på boliglånet, vil du se hvor mye mindre du burde få for boligen din, hvis rentenivået alene skulle avgjøre boligprisene.

Hvordan påvirker renten boligprisene?

  Hvor mye har renten endret seg?  
  Hva var boligrenten før renteendringen? %  
       
 
   
       Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, send en mail til DinSide.

(Til de teknisk interesserte, kan vi fortelle at kalkulatoren regner ut endringer i nåverdien av et 20-års annuitetslån, med varierende rente.)

Det er selvfølgelig alt for enkelt å si at renteendringer vil påvirke boligprisene så isolert som denne kalkulatoren vil ha det til. Prisutviklingen på boligmarkedet er avhengig av mange faktorer. I grove trekk kan vi si at det er tre hovedårsaker til at prisene går opp eller ned:

1. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel av boliger – hvis antall nye boliger på markedet er lavere enn økningen i antall husholdninger som trenger bolig, vil prisene gå opp, og vice versa.

2. Folks kjøpekraft – Mengden av penger du har til rådighet i lommeboken din, avgjør hvor mye du kan bruke på å betale renter på boliggjeld, i tillegg til mat, klær og annet forbruk.

3. Folks forventninger til den fremtidige utviklingen av 1 og 2

– Dette er litt mer komplisert - du har forventninger til så mye rart. Likevel: hvis du for eksempel tror at renten går ned om ikke så lenge, at lønna di vil øke sånn passelig, og/eller at prisen på boligen du kjøper vil øke i fremtiden, vil du kunne tenke deg å betale mer enn hvis du synes at fremtiden ser dyster ut for deg.

klikk her for å lese mer om dette.

I kalkulatoren har vi bare tatt utgangspunkt i endringene i folks kjøpekraft som skjer ved renteendringer. Vi har også forutsatt at forholdet mellom tilbud og etterspørsel av boliger og forventningene folk har til fremtiden, ikke forandrer seg fra nå av og i 20 år fremover. Dette er jo en litt drøy forutsetning å ta i det virkelige liv, men du kan jo leke deg med å se på en liten bit av virkeligheten.

God fornøyelse!