Det er mange som lurer på hvordan de skal måle opp boligen for boligselvangivelsen.  Foto: Per Ervland
Det er mange som lurer på hvordan de skal måle opp boligen for boligselvangivelsen. Foto: Per ErvlandVis mer

Hvor høyt må det være under taket?

Hvor høy takhøyde må man ha for at gulvet skal regnes med når du skal måle boligens areal?

De nye reglene for fastsettelse av ligningsverdi på boliger, der norske boligeiere selv må fylle ut en egen "selvangivelse" for boligen, har fått mye oppmerksomhet. I utgangspunktet skulle det være lett: Norske boligeiere må fylle ut tre felt i boligselvangivelsen: Boligareal (P-rom), byggeår og boligtype.

Underveis har det imidlertid dukket opp en rekke spørsmål og uklarheter. En av våre lesere skriver til oss:

- Det opereres med forskjellig bohøyde i kommunene. Dette medfører ulikt boareal i boliger med skråtak, som regel i loftetasjen. Noen kommuner opererer med bohøyde 2,4 m, andre helt ned til 1,4.

Hvilke kommuner det er snakk om her, vites ikke, men vi kan hjelpe med én ting: Oppklare eventuelle misforståelser som måtte oppstå - enten hos privatpersoner, eller rundt omkring i kommune-Norge.

KLARE REGLER: Arne Stølsbakk i NTF er klar på at reglene for boligareal skal være like over hele Norge. Foto: Norges TakseringsForbund/ntf.no Vis mer


Hvor mye er boligen din verdt? Finn ut med vår boligtakstkalkulator

Ingen fast takhøyde

Ifølge Arne M. Støbakk, direktør i Norges Takseringsforbund (NTF) er regelverket klart:

- Det skal ikke være noen forskjell på dette fra kommune til kommune, for det finnes et standard regelverk, nedfelt i Norsk Standard 3940, sier Støbakk til DinSide.

Reglene er som følger: Takhøyden må være minst 1,9 meter i minimum 60 centimeter bredde for at man skal telle med arealet. Når du skal måle under skråtak, måler du gulvets areal til 1,9 meter - og 60 cm utenfor dette.

Standard takhøyde i rom uten skråtak, er imidlertid 2,40 meter. Så det er kanskje ikke så rart at man kan bli forvirret.

Ny ligningstakst på bolig kan få uventet effekt: Nå blir det enda dyrere å leie

Unntak

Ingen regel uten unntak. Er taket så bratt at det ikke er 60 cm gulv etter at taket er 1,90 - eller er det satt opp feks en lettvegg, skal man selvfølgelig ikke regne med ytterligere 60 cm når boligens gulvareal skal beregnes.

- Du måler selvfølgelig aldri på utsiden på veggen. Dersom det er satt opp en knevegg, eller det går forbi skråtaket, stopp ved veggen, sier Støbakk.

Les mer om hvordan du måler opp boligens areal på NTFs nettsider.