Hvor har prisene falt mest?

Boligprisene faller mest i Nord-Norge og Rogaland.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I tabellen nedenfor kan du lese hvordan utviklingen har vært i ditt fylke. Prisendringene det siste kvartalen varierer fra null til fire prosent.

Kolonnen merket "Årlig endring" viser utviklingen desiste 12 månedene. Rogaland har hatt lavest prisstigning de siste 12 månedene.

Boligpriser fylkesvis
Fylke: Pris:*Endring siste
kvartal:
Årlig endring:**
Oslo:17.900 kr.- 1 %6 %
Akershus:15.600 kr.- 1 %12 %
Hordaland:11.300 kr.- 2 %9 %
Trøndelag:11.500 kr.0 %8 %
Rogaland:10.800 kr.- 4 %3 %
Agderfylkene:10.700 kr.0 %11 %
Vestfold:10.500 kr.- 1 %12 %
Buskerud og
Telemark:
9.700 kr.- 2 %9 %
Nord-Norge:9.200 kr.- 4 %6 %
Møre og
Romsdal:
8.900 kr.- 3 %12 %
Østfold:8.900 kr.0 %12 %
Hedmark og
Oppland:
7.800 kr.- 2 %10 %
Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund. * Pris for gjennomsnittlig bolig, oppgitt i kvadratmeterpris. ** Endring de siste 12 månedene.