Hvor faller prisene mest?

Boligprisene faller aller mest i Nord-Norge. Oslo ligger like bak.

I tabellen nedenfor kan du lese hvordan utviklingen har vært i ditt fylke. Prisnedgangen varierer fra to til fem prosent.

Kollonen merket "Årlig endring" viser utviklingen de siste 12 månedene. Rogaland og Oslo er de fylkene som har hatt minst økning de siste 12 månedene.

Boligprisene fylkesvis
Fylke:Nedgang siste
kvartal:
Pris:*Årlig endring:**
Nord-Norge:- 5 %9.500 kr.12 %
Oslo:- 4 %18.200 kr.9 %
Hordaland:- 4 %11.600 kr.13 %
Trøndelag:- 4 % 11.600 kr.10 %
Rogaland:- 4 %11.200 kr8 %
Buskerud
og Telemark:
- 4 %9.900 kr.12 %
Østfold:- 4 %9.000 kr.12 %
Møre
og Romsdal:
- 3 %9.100 kr18 %
Hedmark
og Oppland:
- 3 %7.900 kr.14 %
Akershus:- 2%16.500 kr.13 %
Agderfylkene:- 2 %10.700 kr.12 %
Vestfold:- 2%10.600 kr.14 %
Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund. * Pris for gjennomsnittlig bolig, oppgitt i kvadratmeterpris. ** Endringen de 12 siste månedene.