Hvem har tjent flest boligkroner?

Hvem i dette riket har tjent mest på boligen sin de siste ti årene?

Hvor høy prisvekst har din bolig hatt? Illustrasjon: Per Ervland. Foto: Per Ervland
Hvor høy prisvekst har din bolig hatt? Illustrasjon: Per Ervland. Foto: Per Ervland Vis mer


Fornuft eller flaks?

De siste ti årene har boligprisene bare gått en vei: Opp, opp og opp. Og enda litt opp.

Når det slutter, vites ikke. Og det er heller ikke det det handler om i dag. For nå vil vi finne ut hvem i riket som har hatt aller mest flaks (eller fornuftig investeringssans, om man vil) de siste ti årene.

I tabellene viser vi hvilke byer/regioner som har hatt den høyeste prosentuelle veksten i boligprisene. Vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er det samme som hvem som har tjent flest boligkroner.

Leilighet prisvinner

For å starte med de store trekkene:

Fra 1996 til oktober 2006, økte prisene i Norge (i gjennomsnitt) med 164 prosent. Innen de tre kjente boligkategoriene, så det slik ut:

  • Leilighet: Fra 9.200 til 28.500 kroner per m2
    - tilsvarende 210 prosent vekst.
  • Delt bolig: Fra 7.500 til 19.300 kroner per m2
    - tilsvarende 157 prosent vekst.
  • Enebolig: Fra 6.600 til 15.600 kroner per m2
    - tilsvarende 136 prosent vekst.
Ifølge Roger Nyborg i Norges Eiendomsmeglerforbund har ikke forbundet samletall for hele Norge fra årene før 2001. Det betyr altså at det ikke er mulig å få oversikt over prisveksten de siste ti årene samlet sett i hver enkelt region eller by - men bare splittet på de tre boligkategoriene: Enebolig, delt bolig og leilighet.

>> Se hvor i landet prisene på leiligheter har økt mest.
>> Se hvor i landet prisene på delte boliger har økt mest.
>> Se hvor i landet prisene på eneboliger har økt mest.

Lavere SSB-vekst

SSB utarbeider også tall for boligprisveksten, imidlertid er disse ikke like spesifikke på byer og regioner som tallene til NEF og EEF. Tallene til SSB er også noe tidsmessig forsinket i forhold til de andre tallene.

Vinner eller taper?

Bor du i en vinnerregion/by? (Avsluttet)
Ja(72%) 234
Midt imellom(15%) 50
Nei(12%) 40
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Uansett viser boligprisindeksen til SSB at boligprisene i hele landet (for alle boliger) økte med 118 prosent fra 1996 til 2005. Veksten ligger altså nok litt lavere enn veksten til Eiendomsmeglerforbundet tilsier - noe som blant annet kan forklares med at de første ti måneder i 2006 ikke er med, og at tallene frem til 2001 er hentet fra ulike kilder.

Sjekk vinner-regionene her.

Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) og Statistisk Sentralbyrå (SSB).