Hva skal budet inneholde?

BOLIG: Uansett markedssituasjon er det enkelte former du bør holde på for å unngå å komme i unødige klemmer, og sikre at budet blir vurdert av selger.

Når du byr på en bolig bør du følge disse enkle retningslinjene:

  • Budet må inngis skriftlig.

  • Du bør legge ved en finansieringsplan som viser hvordan du skal kunne betale det beløpet du byr, og gjerne finansieringsbevis fra bank eller finansieringsinstitusjon.

  • Ta de forbehold du føler behov for. For eksempel tekniske forbehold (at boligen skal undersøkes av fagmann, og ingen alvorlige feil avdekkes før budet er bindende).

  • Er du usikker på finansieringen må du ta forbehold om at den går i orden.

  • Angi tidsfrist for når budet går ut.

  • Angi overtakelsestidspunkt.

Bindende bud

Husk at budet er bindende for deg idet selger har fått kjennskap til det. Derfor er det viktig for deg å sette frist for hvor lenge budet er bindende, slik at du ikke låser deg i en situasjon der du må vente på avklaring, mens andre aktuelle boliger dukker opp. Husk også at ditt bud er bindende så lenge det er inngitt, og det gjelder uansett om andre byr over. Kjøper står fritt til å akseptere det budet han ønsker - selv om det er lavere enn beste bud.

Det er viktig med forbehold om finansiering. Får du problemer med å selge din gamle bolig, og den er en vesentlig del av finansieringen, sitter du i saksa om du ikke har tatt forbehold. Men husk også at bud med forbehold er mer utsatt for å bli droppet av selger dersom andre budgivere vil gi det samme uten forbehold. Den risikoen må du likevel ta dersom du er usikker på finansieringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen