Hva koster oppdelingen?

Se hva det koster å få et ekstra rom.

Blir det pent?

[Ugjyldig objekt (NAV)]


Om du kan tjene penger på å dele opp leiligheten din eller ikke, vil, som boligekspertene også sier, i høy grad avhenge av det enkelte prosjektet.

For det første er det særdeles viktig at oppdelingen skjer på en pen måte. Slenger du bare opp en lettvegg, og lager et knøttlite rom på tre kvadratmeter uten vindu, sier det seg selv at det nok ikke vil ha noen positiv virkning for en eventuell salgspris.

Og må du flytte hele kjøkkenet, og eventuelt bygge nytt, vil byggeprisen selvsagt også øke betraktelig.

Prisen for en vegg

Men for manges vedkommende vil det være snakk om å sette opp en enkel vegg, og det trenger ikke å koste mye. Fra et par tømrermestrer har vi fått følgene prisoverslag:

- Det er vanskelig å gi noe helt konkret svar på hva det vil koste, men gjelder det en enkel vegg som må monteres, vil det koste rundt 3.000 kroner i arbeidskostnader, og rundt 2.000 kroner for materialene, altså totalt 5.000 kroner, sier tømrermester Arne Sveberg.

Hos en annen håndverker får vi følgende information:

- Vår pris for en innendørs lettvegg ville nok ha ligget på rundt 15.000 kroner inklusive moms, sier Vidar Strømdahl i Maler & Snekkerservice AS.

Dermed kan det i alle fall konstateres at prisene med stor sannsynlighet varierer mye, og at det kan lønne seg å be om konkrete prisoverslag fra flere ulike håndverkere.

NB. Ovenstående priser er ikke relatert til et helt konkret prosjekt - bare en cirkapris på en innendørs lettvegg i en ettroms leilighet.