Hva betyr de foreslåtte boligskatteendringene?

Boligeiere bør ikke nødvendigvis bekymre seg, men de som ikke er inne i boligmarkedet kan få større problemer.

<b>BOLIGDRØMMEN KNUST?</b> Det kan bli dyrere å eie bolig, men for de aller fleste skal det bli oppveid av andre reguleringer i skattesystemet. Foto: COLOURBOX
BOLIGDRØMMEN KNUST? Det kan bli dyrere å eie bolig, men for de aller fleste skal det bli oppveid av andre reguleringer i skattesystemet. Foto: COLOURBOX Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Scheel-utvalget, ledet av administrerende direktør Hans Henrik Scheel i Statistisk sentralbyrå (SSB), la frem sine anbefalinger om endringer i det norske skattesystemet tirsdag 2. desember.

Kort fortalt er følgende endringer foreslått som vil berøre dem som eier, eller planlegger å kjøpe, egen bolig:

  • Lavere rentefradrag for (bolig)lån.
  • Økt ligningsverdi på boligen
  • Slutt på skattefri utleie av egen bolig
  • Fjerne dokumentavgiften
  • Fjerne BSU-ordningen
Det kan se ut som harde bud for boligeiere, men den økte beskatningen av nordmenns boligformue skal veies opp ved å senke personskattesatsen til 20 prosent, innføre en ny og progressiv personbeskatning, og mer enn doble bunnfradraget for formuesskatt.

Ifølge Scheel-utvalgets beregninger vil færre måtte betale formuesskatt enn før ordningen.

Mer om Scheel-utvalgets rapport på Dinside: Disse skattefradragene kan forsvinne

Under har vi sett på hva de ulike endringene vil kunne bety, isolert sett.

Kutter i rentefradraget

MER RENTE: Rentefradraget kan kuttes fra 27 til 20 prosent - det samme er foreslått for beskatning av kapitalinntekter, som for eksempel salg av bolig. Foto: PER ERVLAND
MER RENTE: Rentefradraget kan kuttes fra 27 til 20 prosent - det samme er foreslått for beskatning av kapitalinntekter, som for eksempel salg av bolig. Foto: PER ERVLAND Vis mer


Et av forslagene er at rentefradraget senkes fra 27 til 20 prosent. Dårlig nytt for de fleste boligeiere, da det for de aller fleste er boliglånet som står for brorparten av renteutgiftene.

Si du eier en bolig verdsatt til tre millioner, med et lån på to millioner. Med et boliglån til 3,5 prosents rente har du årlige renteutgifter på 70.000 kroner.

Med dagens rentefradrag på 27 prosent, kan du trekke fra 18.900 kroner på skatten.

Blir Scheel-utvalgets foreslåtte endringer på 20 prosent vedtatt, vil du kun kunne trekke fra 14.000 kroner.

Du vil altså betale 4.900 kroner mer i skatt.

Vil øke boligens ligningsverdi


Det mest drastiske forslaget er kanskje å øke boligens ligningsverdi av primærbolig og sekundærbolig til 80 prosent av dagens markedsverdi.

En eventuell økning av boligens verdi vil bli lagt til din formue, og du risikerer å komme i formuesskatteposisjon.

Modellen for fastsetting av boligens ligningsverdi ble endret i 2010, da måtte alle boligeiere skrive en egen «selvangivelse» for boligen(e) sin(e). Den gang var satsene 25 prosent for primærbolig (den du bor i) og 40 prosent for sekundærbolig (for eksempel utleiebolig).

I dag er satsen fortsatt 25 prosent for primærbolig men 60 prosent for sekundærbolig.

Om vi fortsetter med eksempelet over vil boligens ligningsverdi være 750.000 kroner i dag. Dersom det eneste du eier er denne boligen, og du har to millioner i boliglån, er du mer enn innenfor innslagspunktet for formueskatt som er på 1 million kroner for inntektsåret 2014.

Ei heller vil en bolig verdt tre millioner kroner gi noe utslag på formuesskatten om du er helt gjeldfri. I dag.

Med det nye forslaget vil situasjonen stille seg litt annerledes: En bolig verdt 3 millioner vil få en ligningsverdi på 2,4 millioner kroner. Så lenge du har 2 millioner kroner i lån er du fortsatt godt innenfor.

Utvalget har imidlertid også foreslått å øke innslagspunktet for formuesskatt til 2,13 millioner kroner. I dag vil du kun måtte betale formuesskatt dersom netto formue overstiger 1 million kroner. Skattesatsen er 0,7 prosent.

BOLIGSELVANGIVELSE: I 20100 måtte alle norske boliger føres inn i mantall. Nå beregnes ligningsverdien automatisk. Foto: PER ERVLAND
BOLIGSELVANGIVELSE: I 20100 måtte alle norske boliger føres inn i mantall. Nå beregnes ligningsverdien automatisk. Foto: PER ERVLAND Vis mer


Endringen vil altså ikke påvirke skatten for huseier i dette eksempelet.

Er du gjeldsfri, vil saken stille seg noe annerledes. Boligens ligningsverdi på 2,4 millioner minus bunnfradrag på 2,13 millioner gir en formue på 270.000 kroner.

Er du gjeldfri, må du da betale 1.890 kroner i formuesskatt.

Ligningsverdi på boliger: Mindre gunstig å eie flere boliger

Vil kutte skattefritak for utleie i egen bolig

SLUTT PÅ SKATTEFRI UTLEIE? Det vil ikke være like gunstig å leie ut for å få hjelp til å betale ned boliglånet. Foto: PER ERVLAND
SLUTT PÅ SKATTEFRI UTLEIE? Det vil ikke være like gunstig å leie ut for å få hjelp til å betale ned boliglånet. Foto: PER ERVLAND Vis mer


Det er ikke alle forunt å ha råd til å eie egen bolig, i hvert fall ikke verdt tre millioner kroner, men dagens skattesystem har et lite smutthull til dem som leier ut deler av boligen de selv bor i.

Dersom man selv disponerer størsteparten av boligen, det vil si den delen av boligen som er mest verdt, kan man leie ut skattefritt.

Dette er langt mer gunstig enn å kjøpe en separat utleiebolig, da boliger du eier men ikke bor i (sekundærboliger), har mer enn dobbelt så høy ligningsverdi som den du selv bor i.

Si at du leier ut sokkelleilighet i eksempelboligen din for 7.000 kroner i måneden, gir dette deg en inntekt på 84.000 kroner i året.

Denne inntekten vil skattes som kapitalinntekt om vedtakets forslag blir vedtatt. Skatteprosenten for kapitalinntekt er imidlertid foreslått senket fra 27 til 20 prosent, på lik linje med skatteprosenten for gjeldsfradrag.

Du vil da måtte betale 16.800 kroner mer i skatt.

Leietakere kan få svi

Det kan i ytterste konsekvens føre til dyrere husleie i leiemarkedet, og færre utleieboliger fra privataktører. Leietakerne kan altså bli en av reformens store tapere, om endringene blir en realitet.

- Mange utleiere som kun tjener marginalt på det å leie ut deler av sin egen bolig, eksempelvis en hybel, vil konkludere med at det ikke lenger er lønnsomt og trekke utleieboligen fra markedet, sier kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis i Utleiemegleren i en pressemelding.

Kutter BSU-fordelen

Utvalget ønsker også å kutte skattefordelene unge får gjennom BSU-ordningen.

Grensene for BSU-sparing ble hevet i år, og med dagens regler kan du spare inntil 25.000 kroner i året, maksimalt 200.000 kroner. Benytter du deg fullt ut av ordningen i dag, vil du kunne trekke 5.000 kroner rett av skatten.

For dem som i dag benytter seg fullt ut av mulighetene de har gjennom sparing i BSU, vil det bety 5.000 kroner mer i skatt.

Vil avvikle dokumentavgiften

Forslagene fra utvalget innebærer at det blir billigere å kjøpe bolig. De foreslår å fjerne dokumentavgiften ved eiendomsoverdragelse.

Avgiften ligger på 2,5 prosent, og berører bare selveierboliger. Andelsboliger, for eksempel borettslagsleiligheter, aksje- og obligasjonsleiligheter, er unntatt dokumentavgift i dag.

Dette tilsvarer for eksempel 37.500 kroner ved kjøp av en bolig til 1,5 millioner kroner, 75.000 kroner for en bolig til 3 millioner kroner og 150.000 kroner for en bolig til 6 millioner kroner.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!