Husrom eller pensjon?

Hvert år skifter 125.000 boliger eier. Kjøper vi hjem eller investeringsobjekter?

Husrom eller pensjon?

  1. Hvor mye er boligen verdt?


Ifølge Norges Eiendomsmegler-forbund (NEF) kjøper de aller fleste ny bolig av en enkel årsak: Vi ønsker et sted å bo.

I en rundspørring blant de statsautoriserte eiendomsmeglerne om hvilke motiver boligkjøpere har, fant NEF ut at nordmenn eier boligen sin selv i større grad enn i de fleste andre land. Av dette kan vi trekke konklusjonen at det er mindre grunnlag for kjøp av bolig for utleieformål.

Av de spurte svarte over halvparten at det viktigste når de kjøper bolig var å kjøpe et hjem. 14 prosent av de spurte synes dette var noe viktig.

- Tallene viser at Kari og Ola Nordmann først og fremst kjøper bolig for å etablere et hjem for seg og eventuell familie, sier formann Øivind A. Tandberg i NEF.

- Både bosettingsmønster og klima gjør at boligen er viktigere for oss i Norge enn i mange andre land, og da velger vi å bruke midler på hjemmet vårt.

Illustrasjon: Per Ervland. Foto: Per Ervland Vis mer


Investering også viktig

Det ene utelukker imidlertid ikke det andre. At investeringsperspektivet ikke er det aller viktigste når vi kjøper bolig, betyr ikke at vi kjøper boligen vår uten å tenke på fremtidig inntjening.

- Det er få som vektlegger sterkt motivet med investering, men samtidig er det et stort flertall (80 prosent) som mener investering er "noe viktig", sier Tandberg.

Han legger til at mange pusser opp og oppgraderer boligen, og følgelig håper å tjene noen kroner dersom de en gang i fremtiden velger å selge boligen.

At bolig er en god investering er et uomtvistelig faktum. Men vet du hvor mye boligen din er verdt? Og hvor mye har den eventuelt steget siden du kjøpte den?

Trykk her for å se hvor mye boligen din er verdt.

Forskjell by og land?

Det er ingen geografiske forskjeller i motivet for boligkjøp. Eksempelvis er det ikke slik at boligomsettingen i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er signifikant mer preget av investering enn mindre steder.

Undersøkelsen ble foretatt blant 541 statsautoriserte eiendomsmeglere.

Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbud.