Horrible honorarer

Du kan spare tusenvis på å se deg godt om før du velger hvem som skal selge leiligheten din.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Horrible honorarer

Skal du selge en leilighet til 1,5 millioner kroner, kan du spare opp mot 12.000 kroner på å velge den billigste fremfor den dyreste eiendomsmegleren.

Har du mot til det, kan du også klare det meste av salgsprosessen selv. Og da kan du spare hele meglergebyret på om lag 50.000 kroner. Her kan du lese mer om hvordan du selv kan planlegge salget.

Ulne priser

Eiendomsmeglerne har et noe ullent svar når vi ber om prisinformasjon på meglergebyrene. De ti meglerkjedene vi var i kontakt med, opplyste alle at det var mulig å forhandle om prisene.

De prisene vi opererer med her, er de prisene som meglerne opplyser om i sine prislister. Skal du selge en leilighet eller et hus, er det klokt ikke å akseptere det første og beste tilbudet. Det er fullt mulig å forhandle om prisen.

28 prosent dyrere

Velger du OBOS som eiendomsmegler, betaler du mellom 42.750 og 50.250 kroner i honorar for å selge en leilighet til 1,5 millioner kroner.

Bruker du Varden, må du betale hele 54.560 kroner, altså i verste fall 28 prosent mer enn hos den billigste megleren.

KLIKK HER FOR Å SE ALLE MEGLERPRISENE.

Meglergebyret er utelukkende et honorar du betaler megleren for at han skal ta seg av salgsprosessen.

I tillegg kommer blant annet kostnader til annonsering og takstmann. Disse kostnadene er ikke tatt med i prissammenligningen, fordi de varierer lite fra megler til megler.

Vi ser ikke bort fra at de ulike meglerne leverer ulik kvalitet, og at det kan ha betydning for hvor mye du får for boligen din. Men i denne testen har det ikke vært mulig å undersøke eventuelle kvalietsforskjeller til meglerne.

Billigst i sentrale strøk

Alle eiendomsmeglerne opplyser at salgshonoraret avhenger av hvor enkel salgsprosessen antas å være. En leilighet på Frogner i Oslo vil ofte være noe av det enkleste å selge, mens en leilighet i Ytre Langbortistan kan være noe vanskeligere å selge.

Ergo vil du få en lavere pris dersom boligen din ligger i et sentralt og attraktivt strøk.

Lag egne avtaler


Det er fullt mulig å gjøre individuelle avtaler med megleren. Dette kan for eksempel være avtaler om progressiv eller regressiv provisjon.

Vanligvis må du selv sørge for å be om slike tilbud. Du kan lese mer om fordelene og ulempene ved de ulike prisstrukturene i denne artikkelen.