Husbanken vil gjøre det enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Bilde: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/anne.htm" target="_blank">Anne Angelshaug</A>.
Husbanken vil gjøre det enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Bilde: Anne Angelshaug.Vis mer

Hjelper unge i boligjakten

BOLIG: Unge personer uten egenkapital har lenge hatt problemer med å få lån til egen bolig. Men nå vil staten hjelpe dem.

Situasjonen er klassisk: 25-åringen er ferdig med studiene, og har fått sin første jobb. Han har studielån, men tjener godt nok til å betjene et moderat boliglån. Likevel får han ikke lån i banken, fordi han mangler egenkapital.

Statens hjelpende hånd

Nå vil staten hjelpe de unge til en bedre boligsituasjon.

- Ungdom i pressområder har betydelige problemer med å få kjøpt sin egen bolig. Derfor ønsker vi at kommunene skal låne ut mer penger til etableringslån, sier direktør i Husbanken, Rune Geir Fjørstad.

Husbanken er nå i gang med en kampanje, der de oppfordrer 20 norske kommuner til å øke sine rammer for etableringslån. Blant disse kommunene finner du de største byene i Norge. Målet er at flere skal få lån, og at de skal få dekket en større del av kjøpesummen. Husbanken stiller ingen krav til egenkapital.

- Der er ingen krav til egenkapital fra vår side. Men det kan være at kommunen som tross alt tar risikoen, stiller noen slike krav, sier Fjørstad.

Husbanken tilbyr landets beste rente på boliglån. Du skal ikke betale mer enn om lag 7,5 prosent i effektiv rente.


Ingen nåde

Inntil for kort tid siden, var det ingen nåde for de blakke på boligmarkedet. Nesten alle bankene krevde mellom 10 og 20 prosent egenkapital. For mange var hjelp fra foreldrene eneste mulighet. Klikk her for å lese mer om hvordan du får billigere boliglån med rike foreldre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter påske lanserte Gjensidige NOR Sparebank et nytt lånetilbud for ungdom. Unge og ferske i arbeidslivet kan nå låne 100 prosent av kjøpesummen til sin første bolig i Gjensidige NOR. Banken kom opp med dette nye tilbudet fordi de mener unge er gode kunder, som det på lang sikt ville lønne seg å satse på.

Klikk her for å lese mer om førstehjemslån i Gjensidige NOR Sparebank.

Vidåpne grenser

På sikt vil Husbanken at kommunene skal øke sine utlån til etablerere med hele 50 prosent. Staten og Husbanken lover å følge opp med økte overføringer til kommunene.

- Vi har oppfordret kommunene til å søke om økte rammer, og vi kommer til å støtte opp om en friskere satsing. Nå er rammene for kommunene vidåpne, sier Fjørstad.

Han mener kommunene til nå har vært unødvendig forbeholdne med å gi etableringslån. Men ser tendenser til bedring i kampanjekommunene.

- I Oslo har de allerede delt ut de 418 millionene de i utgangspunktet fikk til disposisjon i år. Vi blir ikke overrasket om det kommer en søknad fra Oslo om økte rammer, sier Fjørstad.

De som skal søke etaberingslån, må henvende seg til kommunen de bor i.