<b>UNNTAK:</b> Boliger på Svalbard unntas fra reglene om formuesverdsetting av boliger.  Foto: Arkivfoto
UNNTAK: Boliger på Svalbard unntas fra reglene om formuesverdsetting av boliger. Foto: ArkivfotoVis mer

Her slipper de boligselvangivelse

Boliger på Svalbard og i utlandet er foreslått unntatt reglene for fastsettelse av ligningsverdi i Statsbudsjettet for 2011.

Hvor mye er boligen din verdt? Dette er høstens store spørsmål for alle norske boligeiere. Innen 15. oktober må alle fylle ut en egen boligselvangivelse med tre viktige opplysninger: Boligareal (P-rom); byggeår og boligtype.

Vet du ikke hvor stor boligen din er? Slik finner du ut arealet

På bakgrunnen av disse opplysningene, samt tall fra Statistisk sentralbyrå, beregner skattemyndighetene hvor mye boligen din er verdt - og setter ligningsverdien til 25 prosent av dette.

Så vanskelig at du slipper

Dette har bydd på problemer for boliger i enkelte områder, fordi det rett og slett ikke finnes data for hvor mye boligene er verdt. I forslaget til Statsbudsjettet 2011 skriver Regjeringen at det ikke er mulig å utarbeide egne kvadratmetersatser for å fastsette ligningsverdien av boliger på Svalbard, fordi SSB ikke har utarbeidet boligformuesberegninger her.

- Bakgrunnen for dette er at markedet for kjøp og salg av boliger på Svalbard ikke er sammenlignbart med fastlands-Norge. De fleste boligene på Svalbard eies av de ulike arbeidsgiverne, som tilbyr boliger til ansatte som en del av ansettelsesforholdet. Den norske stat eier så godt som all grunn på Svalbard, og det er i praksis ikke mulig å kjøpe tomt for å bygge sin egen bolig. Det er bygget noen få private boliger på leid grunn, som er solgt eller leid ut til privatpersoner i Longyearbyen. Dette er så få tilfeller at det ikke lar seg gjøre å utarbeide en god nok statistikk på dette grunnlaget, heter det i Statsbudsjettet 2011.

Gamle regler

Det samme gjelder for boliger i utlandet og fritidsboliger. Hverken boliger i utlandet eller fritidseiendom er derfor omfattet av de nye reglene for fastsetting av ligningsverdi av bolig. For disse eiendommene fastsettes ligningsverdien etter den modellen som tidligere gjaldt for alle boliger:

- Ligningsverdien fastsettes i forbindelse med nybygg, og endres ved generelle prosentvise justeringer. Departementet foreslår at denne metoden videreføres ved fastsetting av ligningsverdi av boliger på Svalbard, og at Svalbard dermed unntas fra de nye reglene i skatteloven § 4-10 annet ledd, skriver Regjeringen i sitt forslag.