Her kan du sjekke om du kan bygge uten å søke

1. juli kommer de nye byggereglene.

<b>SJEKK OM DU KAN BYGGE UTEN Å SØKE:</b> En nettjeneste med 17 spørsmål du må svare på, skal gi deg svar på om du kan bygge uten å søke. Men du må selv huske å sjekke alle andre bestemmelser som kan begrense byggingen. Foto: SAMFOTO/NTB SCANPIX
SJEKK OM DU KAN BYGGE UTEN Å SØKE: En nettjeneste med 17 spørsmål du må svare på, skal gi deg svar på om du kan bygge uten å søke. Men du må selv huske å sjekke alle andre bestemmelser som kan begrense byggingen. Foto: SAMFOTO/NTB SCANPIX Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge de mye omtalte nye byggereglene som trer i kraft 1. juli, skal det bli enklere å bygge - uten å søke.

Dette er en sannhet med visse modifikasjoner. Det er nemlig ikke slik at alle kan bygge uten å måtte søke.

De nye byggereglene spesifiserer at du må sjekke reguleringsplanen som gjelder for det området der du bor. Der kan det nemlig ligge begrensninger.

LES OGSÅ: Dette kan du bygge uten å søke etter 1. juli

Få svar på 1-2-3

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som er nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, har laget en veileder som skal gjøre det lettere for folk å finne ut av de nye byggereglene.

Veillederen, som du finner på DiBK sine nettsider, lar deg krysse deg gjennom et antall spørsmål ut i fra hvilket byggeprosjekt du har på gang. Og så kan du enkelt få svar på om ditt prosjekt er innenfor de nye byggereglene eller ikke.

ER DU INNAFOR? 17 spørsmål som avslører om ditt tiltak kan iverksettes innenfor de nye byggereglene. Blant annet kan du ikke bygge uten å søke dersom du skal bo eller sove i bygningen - selv om den arealmessig faller innenfor de nye reglene. Foto: KRISTIN SØRDAL
ER DU INNAFOR? 17 spørsmål som avslører om ditt tiltak kan iverksettes innenfor de nye byggereglene. Blant annet kan du ikke bygge uten å søke dersom du skal bo eller sove i bygningen - selv om den arealmessig faller innenfor de nye reglene. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis mer


Du må svare på ulike spørsmål, som hvor langt det er til nabogrensa, om gesimshøyden holder seg innenfor kravene for forenklet byggesak, og mye annet. Avslutningsvis får du svar om du kan gå i gang med prosjektet - eller om du faller utenfor den forenklede behandlingen.

GRATULERER; DU KAN BYGGE: Men dette er kun svar på om du oppfyller kriteriene for forenklet byggesak - du må fremdeles sjekke arealplaner, reguleringsplaner og andre vedtekter som kan gjelde. Foto: KRISTIN SØRDAL
GRATULERER; DU KAN BYGGE: Men dette er kun svar på om du oppfyller kriteriene for forenklet byggesak - du må fremdeles sjekke arealplaner, reguleringsplaner og andre vedtekter som kan gjelde. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis mer


Du blir også minnet på at du må forholde deg til de lokale reguleringsplanene, samt kommunens bestemmelser med tanke på bebygd areal av tomta, situasjonskartet og andre dokumenter om eiendommen. Det er fremdeles også bestemmelser om tilstrekkelig avstand til kommunal vei, fylkesvei og riksvei - som du selv må sjekke.

LES OGSÅ: Frykter nabokrangler med nye byggeregler

Du kan allerede starte litt ...

Vi har tidligere skrevet endel om de nye byggereglene, da om hvilke tiltak som kan iverksettes uten byggesøknad.

Og, som noen kommuner har fortalt oss, så kan du allerede begynne prosjekteringen og gravingen - så fremt at ikke disse forberedende arbeidene i seg selv ikke er søknadspliktige.

- Man kan imidlertid begynne med forberedende arbeider, så som planering, støping av såle/enkelt fundament med mer, så lenge disse ikke i seg selv er søknadspliktige, har Steinulf Hoel, bygningssjef ved byggesakskontoret i Trondheim kommune, tidligere sagt til Dinside.

INNAFOR? Garasjen til venstre har over 4 meter mønehøyde og er søknadspliktig etter de nye byggereglene. Garasjen til høyre har mønehøyde under 4 meter og tilfredsstiller de nye byggereglene på dette punktet. Foto: IGLAND GARASJEN
INNAFOR? Garasjen til venstre har over 4 meter mønehøyde og er søknadspliktig etter de nye byggereglene. Garasjen til høyre har mønehøyde under 4 meter og tilfredsstiller de nye byggereglene på dette punktet. Foto: IGLAND GARASJEN Vis mer


Men pass på: Mye kan falle utenfor

Men selv om mye skal bli enklere, må du være oppmerksom på at mye kan falle utenfor.

- Det er få saker vi behandler nå som vil være unntatt etter 1. juli 2015. For store deler av Oslos småhusområder har strengere regler enn de som fremgår av den nye forskriften, har Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, tidligere sagt til Dinside.

For garasjer, som du etter de nye forskriftene kan bygge uten søknad på størrelser inntil 50 kvadratmeter, vil mønehøyde og gesimshøyde være begrensende for hvorvidt de faktisk faller innenfor de nye reglene.

Dag Erik Heier, administrerende direktør i Igland Garasjen, forteller at kanskje 80 prosent av garasjene de selger, fortsatt vil være søknadspliktige etter at de nye forskriftene trer i kraft. Han viser til en rekke tilfeller som gjør at garasjen fortsatt er søknadspliktig, som at:

  • Garasjen planlegges i kombinasjon med boenhet
  • Den har maks mønehøyde på over 4,0 meter - som gjelder mange garasjer med kvist eller ark
  • Gesimshøyde er høyere enn 3,0 meter - som også gjelder de fleste garasjer med kvist eller ark
  • Gammel garasje må rives - som er søknadspliktig
  • Den ligger for nær veien

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!