<b>BIOPEIS:</b> Så galt kan det gå ved påfylling av bioetanol på biopeis, dersom du ikke passer på at peisen er slukket før du begynner påfyllingen. Foto: DSB/Youtube
BIOPEIS: Så galt kan det gå ved påfylling av bioetanol på biopeis, dersom du ikke passer på at peisen er slukket før du begynner påfyllingen. Foto: DSB/YoutubeVis mer

Her fyller han bioetanol

Så galt kan det gå dersom du fyller på bioetanol før flammen er ordentlig slukket.

– En bioetanolpeis brenner med en flamme som er nesten usynlig. Hvis man velger å fylle på mens det brenner, så kan man få en eksplosjon, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i videoen nedenfor.

Der kan du selv se hvor ille det kan gå, dersom du forsøker å fylle bioetanol på biopeisen, før den er ordentlig slukket.

De siste to årene er det registrert en rekke ulykker og nestenulykker med bioetanolpeiser. De fleste ulykker skjer på grunn av feil påfylling.

I 2010 var det åtte ulykker med bioetanolpeiser, og i 2011 ble det registrert sju ulykker. Hitttil i år er det ikke registrert noen ulykker med bioetanolpeiser.

– Det ser det ut til å avhenge mye av hvor kald vinteren er. Erfaringsmessig skjer flere hendelser i oktober, november og desember, ifølge senioringeniør Steinar Tegneby i DSB.

Se også: Her eksploderer biopeisen

Så galt kan det gå:


Vi har blitt flinkere

De fleste ulykkene med bioetanolpeiser, skjer i påfyllingssituasjoner. Det meste av ansvaret for at dette foregår på en trygg og sikker måte, ligger selvsagt hos brukeren.

Ifølge Tegneby, ser det også ut til at vi har blitt flinkere til å håndtere disse produktene.

– Ja, det ser ut til å ha blitt noe bedre. Mulig gjentatte advarsler fra blant annet DSB har nådd frem. I tillegg har noen få begynt å omsette sikrere bioetanolpeiser som ikke fylles rett i brennkammeret. En del produsenter og importører har også sørget for å merke emballasjen med advarsel mot at det fylles på bioetanol når det brenner, sier Tegneby til DinSide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Krav til emballasje

I tillegg til dette har bransjen sett det nødvendig å utvikle utformingen av emballasjen som brukes til oppbevaring av bioetanol, da det er denne sammen med peisen som skaper mange av de farlige situasjonene.

Steinar Tegneby sier til DinSide at DSB ikke er kjent med at noe emballasje for bioetanol foreløpig er konstruert slik at det hindrer etanoldampen inne i kanna eller flaska fra å antenne og blåse brennende etanol/sprit rundt i rommet og på de som står i nærheten.

Emballasjen tilfredsstiller ikke kravet til "formålstjenelig og sikre produkter", som beskrevet i brann- og eksplosjonsvernloven. DSB har bedt bransjen om om at produkter som benyttes til oppbevaring av bioetanol må tilpasses slik at de oppfyller kravene i loven.

Dette innebærer utvikling av en kanne med helletut som hindrer denne type ulykker. Tuten skal hindre antennelse av etanoldamp inne i kannen.

Bransjen hadde en frist på seg som var 15. oktober i år, men har fått utsatt frist etter anmodning fordi dette tar lengre tid å få på plass.

Bioetanol er ikke bare-bare bioetanol: Ikke fyll E85 på biopeisen.Forsiktig ved etterfylling

På denne tiden i fjor skjedde det to alvorlige ulykker med bioetanolpeiser i Oslo, hvorav én av dem - på butikken Jacob's - oppstod som følge av påfylling av bioetanol. Årsaken var trolig at peisen fremdeles var for varm da etterfyllingen ble gjort.

DinSide har tidligere skrevet om Sara, som tok fyr etter at familiens nyinstallerte biopeis veltet over henne.

Brann som følge av bioetanol, som brukes i biopeisene, er særdeles kritisk fordi det er svært vanskelig å slukke. I historien om Sara kan du lese hvordan hun selvantenner igjen etter at foreldrene tror brannen er slokket.

Sikkerhetstester

Alle biopeiser som selges på det norske markedet, skal være sikkerhetstestet. Det finnes en rekke ulike modeller av biopeiser, både vegghengte og frittstående. Det er DSB som har ansvaret for kontroll av salg av frittstående biopeiser, mens Statens byggtekniske etat (BE) har ansvar for kontroll av de veggmonterte modellene.

Da DSB i 2010 kontrollerte biopeiser på det norske markedet, fant de at to av tre biopeiser den gang ble ulovlig solgt.

Biopeisene skal sikkerhetstestes etter den svenske standarden SP 4160 eller tilsvarende. Testen behøver ikke være utført i Norge, men den skal ha gjennomgått en sikkerhetstest. I Norge er det Sintef NBL som gjør dette, i Sverige SP Sitac.


Kjøp og bruk

Dersom du går i tanker om å anskaffe deg en biopeis, er det første du må sjekke at modellen er sikkerhetstestet og godkjent. Dette bør selgeren kunne opplyse deg om og fremvise dokumentasjon.

Vis særlig aktsomhet i håndtering av bioetanol. Dette er særdeles brannfarlig væske, som er vanskelig å slukke.

Dersom peisen skulle velte og etanolen renne utover, eller at du søler ut etanol når du skal fylle på peisen, kan du stå foran en katastrofe. Dette sa Steinar Tegneby i DSB i forbindelse med artikkelen om Sara, på DinSide:

– Det er kritisk fordi det er veldig vanskelig å slokke. Dersom det for eksempel er sprekker mellom gulvbordene og etanolen trekker ned i sprekkene og det tar fyr, har du ikke sjans. Det er det verste vi ser for oss - det er ikke så lett å gjøre noe med det da. Det kan også være farlig om du skal helle på med en 4-liter med bioetanol, for tar det fyr i flasketuten og flaska, vil sannsynligvis hele huset brenne ned, sier Steinar Tegneby i DSB til DinSide.

EU-kommisjonen jobber med en EU-standard for biopeiser. Hensikten med den nye standarden er å gjøre selve produktet sikrere. Etter planen skulle standarden være klar rundt disse tider. Det er den ikke.

– Dette arbeidet drøyer dessverre i tid og det finnes ingen EU-standard foreløpig. Dette er en av årsakene til at DSB nå må presisere hva som legges i sikkert produkt og "sikre kanner", sier Tegneby til DinSide.