Heite boligpriser hittil i år

Boligprisene økte med 6,4 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 6,4 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Ser vi bort fra de normale sesongsvingningene, steg prisene med 3,4 prosent, skriver SSB i forbindelse med publiseringen av byråets boligprisindeks.

Eneboliger heitest

Prisveksten var omtrent like kraftig for alle boligtyper fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Prisene på eneboliger økte med 6,8 prosent, mens småhus og blokkleiligheter hadde en prisvekst på henholdsvis 6,4 og 5,2 prosent. Prisene økte nesten like kraftig i alle de geografiske sonene i denne perioden. I Oslo og Bærum og resten av Akershus, steg prisene med henholdsvis 6,2 og 5,9 prosent. Stavanger, Bergen og Trondheim hadde en prisvekst på 6,3 prosent i samme periode.

Sterkest: Akershus

Fra første kvartal 2006 til første kvartal 2007 steg boligprisene i gjennomsnitt med 16,7 prosent. Størst prisvekst hadde Akershus utenom Bærum med 19,4 prosent. Her økte prisene på småhus mest med 21,4 prosent, mens eneboliger og blokkleiligheter ble 18,8 og 18,0 prosent dyrere.

I Oslo og Bærum økte prisene med 19,2 prosent i samme periode, mens Stavanger, Bergen og Trondheim - og landet for øvrig - hadde en prisvekst på henholdsvis 18,2 og 14,8 prosent.

Borettslagsboliger hadde en gjennomsnittlig prisvekst på 18,5 prosent fra første kvartal 2006 til første kvartal 2007. For selveide boliger var tilsvarende prisvekst på 16,4 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mest i Danmark

Fra tredje kvartal 2005 til tredje kvartal 2006 økte prisene på eneboliger i Danmark med 19,2 prosent. Tilsvarende prisvekst i Norge var 13,5 prosent, mens svenske eneboliger steg med 12,0 prosent i samme periode. Siden de norske boligprisene var på et bunnivå i 1993, har eneboligprisene her i landet steget med 188,6 prosent. I Danmark har prisveksten i samme periode vært på 238,8 prosent, mens eneboligprisene i Sverige har steget med 150,9 prosent.

Kilde: SSB