Har du klaget på denne gryten?

Da kan du få pengene tilbake.

I 2007 fikk Forbrukerrådet inn en rekke klager fra misfornøyde kunder som hadde kjøpt de dyre grytene fra Saladmaster på såkalte homeparties. Nå har Forbrukertvistutvalget (FTU) gitt medhold at de sju klagerne kan få pengene tilbake basert på at de fikk foreldet informasjon om angreretten, skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.

Dersom en kjenner til Saladmaster-grytene skulle en kanskje tro at det ikke skulle være nødvendig å gå til Forbrukerrådet med klagene. For distributøren hevder på sine nettsider at de er så sikre på at kundene blir fornøyde at de gir livstidsgaranti på grytene. Men det er altså ikke selve kvaliteten på grytene som ble innklaget, men selgernes manglende informasjon om reklamasjonsrettigheter.

Har du kjøpt en Saladmaster-gryte? Del dine erfaringer, både positive og negative, i debatten under

Beslutningsvegring?


Klagene til Forbrukerrådet gjelder imidlertid retten til å ombestemme seg. For når man handler på homeparties, gjelder de samme utvidete angrefristene som ved nettsalg og dørsalg.

Disse er, i korte trekk: Du har 14 dagers angrefrist uansett, uten grunn, dersom selger følger pålagt prosedyre. Du trenger ikke å oppgi noen grunn. Frist for å returnere (den ubrukte) varen med grunn løper ut senest tre måneder etter at varen er mottatt.

Om kjøper glemmer å sende med den obligatoriske informasjonen om din angrerett som kjøper, har du derimot mye lenger tid på deg: Da kan du bruke et helt år på å bestemme deg for om du vil beholde varen eller ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les mer: Har du fått denne lappen?

Ankepunktet rundt kjøp av Saladmaster-grytene var rett og slett manglende informasjon. Selskapet viste nemlig til den gamle angrefristloven fra 1972, i stedet for de nye reglene fra 2000.

Enkeltstående tilfeller

Ifølge Saladmasters advokat, Hodneland & Co ved Ole Tokvam, retter klagesakene seg mot enkelte selgere av Saladmasterprodukter. Ingen av klagene er rettet mot Saladmaster som sådan.

"Våre klienter har mottatt avgjørelsene fra Forbrukertvistutvalget, men har hatt begrenset tid til å gjennomgå premissene. I hovedsak behandler avgjørelsene rekkevidden av kjøpers angrerett og i noe mer begrenset grad påstandene om mangler ved produktene. Våre klienter er uenig i utvalgets rettslige standpunkter samt dets vurdering av grytenes egenskaper, en vurdering som i stor grad bygger på en utilstrekkelig og uegnet test som ikke tester de egenskaper som er markedsført.

Etter en nærmere gjennomgang av premissene vil våre klienter innen fristen på 4 uker ta stilling til om sakene skal bringes inn for tingretten," heter det i en uttalelse fra Hodneland & Co på vegne av Saladmaster.

Har rettet opp

Forbrukerrådet har notert at etter de begynte å motta klagesaker, ser det ut til at Saladmaster-selgerne har endret sin praksis. Informasjonen skal nå være oppdatert, så dersom du angrer deg nå, vil den ordinære angrefristen på to uker gjelde.

- Partene i saken har fire uker på å akseptere vedtakene eller bringe dem inn for tingretten. Det endelige utfallet er derfor ikke gitt, sier regiondirektør i Forbrukerrådet Helene Falch i en pressemelding.

Vedtakene fra Forbrukertvistuvalget vil ikke være ikke rettskraftige før 19. februar.

- Etter det Forbrukerrådet kjenner til, er informasjonen om produktene blitt mer nyansert og selgerne bruker riktig angreskjema. Kjøp av kasserollesett i den senere tid, vil derfor neppe utløse slike krav mot selger, sier Helene Falch.