Bygge nytt? Sørg for å sikre deg med en god kontrakt.  Foto: Colourbox.com
Bygge nytt? Sørg for å sikre deg med en god kontrakt. Foto: Colourbox.comVis mer

Har du fått ny kontrakt?

De reviderte kontraktene regulerer blant annet dagbøter om utbygger er forsinket.

Vegrer du for å kjøpe bolig på papiret, nettopp av den grunn at det ofte er forsinkelser? Noe forsinkelser må man påregne, men mange må vente ikke bare dager og uker, men måneder etter avtalt ferdigstillelsesdato før de kan flytte inn. Det samme gjelder for oppussing eller påbygg.

Utbedring og oppføring av bolig og hytte kan reguleres med forbrukerkontrakter fra Standard Norge, og disse foreligger nå i oppdatert elektronisk utgave, skriver Forbrukerombudet i en pressemelding. - Nå bør utbyggerne ta disse i bruk, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Ikke bare utbyggere og håndverkeres feil: Forbrukere slurver med håndverkontrakter.

Du kan selv be om kontrakt

Forbrukerkontraktene (Byggblankettene NS 3425 – 3429B) ble revidert i 2009, og har vært gratis tilgjengelig for forbrukere på internett siden 1. desember 2009. Arbeidet med elektroniske tilpasninger er nå ferdig også for større utbyggere.

Forbrukerkontraktene er fremforhandlet i regi av Standard Norge og representanter for byggebransjen og forbrukermyndighetene. Uansett om du har kontrakt eller ikke skal du være sikret gjennom bustadoppføringslova. Men standardkontraktene går på noen punkter enda lenger i forbrukerens favør, dersom noe uforutsett skulle skje, eller det skulle oppstå problemer. Spørsmål som tas opp er tidsfrister for når arbeidet skal være ferdigstilt, og retten til erstatning (for eksempel dagmulkter) dersom arbeidet blir forsinket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan selv be om at utbygger bruker slike kontrakter, dersom de ikke foreslår det selv.

De ulike forbrukerblankettene for bygg og arbeid på fast eiendom kan du fylle ut og laste ned på Norsk Standards nettsider.

Bygge nytt? Her er gode grunner til at du bør velge mur og tegl

Kontrollerer ulovlige kontraktsvilkår

I noen tilfeller kommer utbygger eller håndverker med en egen kontrakt de vil du skal skrive under på. Det er i utgangspunktet avtalefrihet, men Nergård anbefaler at du sammenligner med disse standardkontraktene for å se at du ikke kommer dårligere ut.

Forbrukerombudet har nå sendt et brev til byggebransjen der de oppfordrer alle til å ta de reviderte forbrukerkontraktene i bruk. Her varsler de også at de vil foreta kontroller for å avdekke om det brukes byggekontrakter med ulovlige kontraktsvilkår. Forbrukerombudet har bedt om kopier av kontrakter fra 20 større utbyggere.