Egen bolig i Oslo koster mye
Egen bolig i Oslo koster myeVis mer

Håpløst boligmarked: Så mye må du arve

BOLIG: Du gledet deg kanskje til å bli ferdig med studiene, begynne å jobbe og ikke minst få din egen bolig? Men i Oslo er fast jobb ingen garanti for at du har råd til egen bolig. Dessverre.

Ingen i Europa har det vanskeligere på boligmarkedet enn Oslo-ungdommen. Og de har det mye verre enn for 20 år siden. Du finner ingen grupper i samfunnet der forskjellene er større enn blant de unge, skriver Aftenposten.

Mens andre europeiske byer subsidierer boliger, må Oslo-ungdom betale markedspris. Ungdommen har det mye vanskeligere i dag enn for 20 år siden. Det viser en analyse fra Norsk institutt for by- og regionalforskning.

Dyrt å være single

Vi har tidligere skrevet at hybelprisene i Oslo er mye høyere enn i andre byer her i landet. Klikk her for å lese mer om det: Horrible hybelpriser

Men det er ikke bare studenter og hybelboere som sliter med boligprisene. Selv om du har fast jobb og tjener rundt 300.000 kroner er det ikke mange boliger du har råd til å kjøpe alene i hovedstaden. Tall fra Noregs Eiendomsmeglerfobrund viser at enslige må bruke nesten 40 prosent av sin disponible inntekt til boutgifter. Tallet er trolig enda høyere for nyutdannede.

Hvor mye gjeld tåler du?

Vi har ved hjelp av vår gjeldskalkulator sett på hvordan en nyutdannet med normal inntekt klarer seg på dagens boligmarked i hovedstaden. Vi har sammenlignet med en familie på fire. Vil du selv bruke gjeldskalkulatoren, kan du klikke på denne linken: Gjeldskalulatoren

Jurist i det ofentlige

Vi forutsetter at de enslige ønsker en to-roms leilighet sentralt i Oslo. I dagens marked er en realistisk pris rundt en million kroner. Vårt første eksempel er en jurist. Han brukt et år lenger tid på studiene for å skaffe seg jobberfaring. Studielånet er derfor høyt (300.000 kr.), egenkapitalen er null. I vårt regnestykke trekker vi studielånet fra maksimalt gjeldsnivå.

Så mye kan juristen låne:
  
Inntekt:270.000 kr.
Månedlig utbetaling: 16.000 kr
Makismalt gjeldsnivå838.000 kr.
Studielån:300.000 kr.
Kan låne max:538.000 kr.
Mangler:462.000 kr.
Vi har tatt utgangpunkt i den banken som gir høyest lån.

Tross mange flittige år på lesesalen, mangler juristen nesten en halv mllion for å få råd til en leilighet med soverommet adskilt fra stua. Enten må vedkommende gå over til en jobb i det private, finne seg en samboer, arve en klekkelig sum, eller spare. Klarer juristen å spare 1500 korner i måneden etter at husleie og studielån er betalt, blir det 18 000 kroner i året...

Journalisten

Så tar vi for oss en yrkesgruppe vi kjenner godt,- journalister. I vårt eksempel jobber ikke journalisten i Akersgata, han tjener rundt 310.000 kroner. Han har tatt journalistutdanning, og surret rundt på Blindern mens han ventet på å komme inn på Journalisthøyskolen. Utdanningen varte i fem år, men studielånet er begrense til 150.000 kroner på grunn av frilansing.

Så mye kan journalisten låne:
  
Inntekt:310.000 kr.
Månedlig utbetaling: 17.000 kr
Makismalt gjeldsnivå967.000 kr.
Studielån:150.000 kr.
Kan låne max:817.000 kr.
Mangler:183.000 kr.
Vi har tatt utgangpunkt i den banken som gir høyest lån.

Selv om jouralisten solgte artikler under studietiden, og har fått en relativt godt betalt jobb, må han enten spare eller gå ned i standard for å kunne kjøpe bolig.

Familien


Over til familielykken. Vi tenker oss et par med to barn. De tjener tilsammen 550.000 kroner, og har begge barna i barnehage. Studielånet deres er på 300.000 tilsammen. De ønsker seg enebolig, men realistiske som de er sikter de seg inn på en tre-roms i Oslo. Vi sier den koster 1,5 millioner kroner.

Så mye kan familien låne:
  
Inntekt:550.000 kr.
Månedlig utbetaling: 33.000 kr
Makismalt gjeldsnivå:1.741.000 kr.
Studielån:300.000 kr.
Kan låne max:1.441.000 kr.
Mangler:60.000 kr.
Vi har tatt utgangpunkt i den banken som gir høyest lån.

Her er deres regnestykke:

De mangler bare 60.000 kroner for å få råd til en tre-roms. Det lønner seg med andre ord å finne en partner, men vær forberedt på å bo trangt!