Halvparten av boligene i Norge er eneboliger

Av til de til sammen 2,2 millioner boligene i Norge som var registrert 1. januar 2006, var 1,2 millioner eneboliger, viser en ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De øvrige boligene fordelte seg med vel 460.000 i boligblokker, 250.000 boliger i rekkehus, kjedehus og andre småhus, 203.000 tomannsboliger og drøyt 37.000 boliger i bygninger for bofellesskap.

Vel 60.000 boliger er dessuten registrert i bygninger hvor hoveddelen av arealet er knyttet til annet enn boligformål, i hovedsak næringsbygninger.

Som bolig regnes både hybler og leiligheter. Statistikken skiller foreløpig ikke mellom bebodde og ubebodde boliger og inneholder følgelig alle boliger som er registrert som aktive i Grunneiendoms- adresse- og bygningsregisteret (GAB).

Eneboliger utenom i Oslo

Statistikken viser at det er registrert over 292.000 boliger i Oslo. Av disse er nesten 210.000, eller 71,8 prosent, i boligblokk, mens kun 9 prosent av boligene i Oslo er i eneboliger.

I alle de andre fylkene er enebolig den dominerende bygningstypen. Lavest andel har Sør-Trøndelag med 46,1 prosent eneboliger, mens det i Aust-Agder er hele 78,4 prosent eneboliger.

Hordaland og Sør-Trøndelag er de fylkene utenom Oslo som har flest boliger i boligblokk. Henholdsvis 25,9 og 23,7 prosent av boligene i disse fylkene er registrert i blokkbygninger. Dette skyldes mange blokkleiligheter i Bergen og Trondheim.

Lavest andel blokkleiligheter er registrert i Sogn og Fjordane og Aust-Agder, med en andel på henholdsvis 2,8 og 4,3 prosent.

Yngst i Rogaland og Akershus

Nesten 693.000 av boligene, eller 31,3 prosent av den totale boligmassen, er registrert i bygninger som er oppført etter 1980. For boliger bygd før dette årstallet er fordelingen på byggeår mer usikker. Årsaken er at SSB mangler opplysninger om byggeår for 11,1 prosent av boligene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av de 210.000 boligene i Akershus og de 176.300 boligene i Rogaland er henholdsvis 38,8 og 39,0 prosent i bygninger bygd etter 1980. Disse to fylkene har også størst andel boliger i bygninger bygd i årene etter årtusenskiftet.

I Rogaland er 8,8 prosent av boligmassen bygd i perioden fra 2001 til 2005, mens den tilsvarende andelen for Akershus er 8,2 prosent.

Oslo har den laveste andelen av boliger bygd i perioden 1981 til 2005. Kun 25,5 prosent, eller 74.600, av boligene i Oslo, er i bygninger bygd etter 1980.