Gratis hjelp ved boligtvister?

I den rød-grønne regjeringens politiske plattform støttes videreføring - og utvidelse - av Husleietvistutvalget. Dette utvalget er i dag det eneste tvisteløsningsorgan som leietakere og utleiere kan gå til med uenighet rundt husleiespørsmål.

Oslo og Akershus

Per i dag, er Husleietvistutvalget (HTU) kun en prøveordning i Oslo og Akershus-området.

- Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen er meget godt fornøyd med at flertallsregjeringen ikke bare vil videreføre HTU i Oslo/Akershus, men også vil sørge for at tilbudet kommer store deler av landets befolkning for øvrig til gode, sier Erik Lund-Isaksen, direktør i Forbrukerrådet i en melding på Forbrukerrådets nettsider.

Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


- Det er et viktig forbrukerpolitisk standpunkt at det skal finnes enkle og rimelige tvisteløsningsmuligheter på de fleste områder - slik at folk slipper å måtte gå til domstolene med mindre saker.

De tre organisasjonene foreslår nå, i et brev til den nye kommunalministeren, Åslaug Haga, å påby Husleietvistutvalget (HTU) som førsteinstans i saker som faller innenfor utvalgets område, for å unngå forliksrådsbehandling.

Trykk her for å lese hele brevet

Livets rett?

Håper du på fortsatt drift av Husleietvistutvalget? (Avsluttet)
Ja, det er et bra tiltak.(77%) 62
Nei, kranglefanter bør selv betale for bråket de lager.(14%) 11
Det angår ikke meg.(10%) 8
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Kan redusere utgiftene

I tillegg foreslår de å utvide HTUs saksområde til også å omfatte både husleiereguleringsloven og borettsloven. Slik håper de å kunne redusere forbrukernes utgifter i tvistemål.

- Dermed kan man få flest mulig saker under Husleietvistutvalgets kompetanse, samtidig som utgiftene per sak kraftig reduseres, og forliksrådene avlastes i sitt arbeid, sier Lund-Isaksen.

De tre organisasjonene ønsker imidlertid ikke at tjenesten skal være helt gratis. For å unngå å bruke tid på bagatellmessige tvister, foreslår de i stedet å innføre et klagegebyr, tilsvarende rettsgebyret i forliksrådet.

Prøveordning

Leieboere og utleiere i Oslo har siden 1. mars 2001 kunnet bringe sine konflikter direkte til Husleietvistutvalget. Det har vært satt sammen av representanter for utleier og leier, og ledes av en nøytral formann med dommerkompetanse.

Formålet med prøveprosjektet var å spare det ordinære rettsapparatet for husleiesaker, og samtidig styrke rettssikkerheten for de som er involvert i tvister av relativt liten økonomisk verdi. Det har nemlig vist seg at slike saker ofte ikke forfølges rettslig fordi partene ikke kan, eller tør, å ta de omkostningene som følger med.

I løpet av den treårige prøveperioden ble HTU utvidet til også å omfatte Akershus, og prøvedriften ble forlenget med nesten to år, ut 2005.

Vellykket prøveordning

Forbrukerrådet mottar hvert år flere tusen henvendelser vedrørende husleietvister, og har god erfaring med å videresende partene i Oslo og Akershus til HTU. Tilbakemeldingene på tjenesten har også vært positive.

Uenighet i spørsmål om husleie faller ikke inn under de lovpålagte mekling- og tvisteløsningsordningene som blant annet gjelder når det er uenighet i forhold til forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

Eksterne lenker:
Forbrukerrådet
Husleietvistutvalget