Grafen: Smalt og langt?

Grafen viser forholdet mellom husets indre bredde og det reelle antall kvadratmetere. Den gjelder et hus med 1,5 etasjer - underetasje, hovedetasje og loft.

Bygg smalt

Vi ser at totalarealet stiger dersom huset er bredere, men at arealet over 1,90 faktisk synker svakt når huset blir bredere. DinSides beregninger viser dermed at du kan bygge større dersom boligen i tillegg er smal.

Tallkolonnen til venstre viser antall kvadratmetere, mens tallkolonnen under grafene viser husets bredde.
Tallkolonnen til venstre viser antall kvadratmetere, mens tallkolonnen under grafene viser husets bredde. Vis mer


De fleste er vel enige i at det vil være vanskelig å bo i et hus som er smalere enn fire-fem meter - uansett hvor mange kvadratmeter huset har. Vi råder ingen til å bygge en rørledning.

En enebolig som er fem meter bredt eller bredere, vil derimot ikke gi deg grå hår. I følge våre beregninger har dette huset en indre lengde på 15,60 meter og følgende størrelse:

Beregnet areal

 • Underetasje: 27,5 m2
 • Hovedetasje: 78 m2
 • Loft: 14,5 m2
 • SUM: 120 m2
 • Den nevnte arealrabatten gjør at det reelle arealet blir mye større. Huset - fortsatt husbankfinansiert - er i virkeligheten så stort:

  Reelt areal

 • Underetasje: 78 m2
 • Hovedetasje: 78 m2
 • Loft: 78 m2
 • SUM: 234 m2
 • Vi ser at grunnflaten i huset er så stor som 78 kvadratmeter. Til sammen blir det reelle arealet hele 234 kvadratmeter - nesten dobbelt så stort som det største huset Husbanken gir lån til å bygge. Beregningsreglene gjør dette mulig.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Areal over 1,90


  For å gi et enda riktigere bilde av husets størrelse, har vi eliminert kvadratmeterne under 1,90 meter på loftet. (Se tabellen over) Huset har følgende areal over 1,90 meter:

 • Underetasje: 78 m2
 • Hovedetasje: 78 m2
 • Loft: 29,5 m2
 • SUM: 185,5 m2