Gir flyboligene prisfall?

Boligmarkedet i Oslo er på hungersnødens rand. Vil 6.000 nye boliger på Fornebu gjøre noen forskjell?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Utbyggingen på Fornebu betyr at Osloområdet får om lag 6.000 flere boliger de neste 10-12 årene.

Gir flyboligene prisfall?

Er det nok til å mette et sultent boligmarked? Og vil det bety at vi i fremtiden kan forvente billigere boliger i hovedstadsområdet?

Liten betydning

- Utbyggingen vil gi Osloområdet om lag 500 ekstra boliger i året. Det tilsvarer en økning på om lag 20 prosent av det antallet boliger som bygges i Oslo hvert år nå, sier John Willoch, styreformann i Fornebu Boligspar.

Ifølge Willoch vil en økning i antall boliger med 500 i året ikke ha den store betydningen for prisnivået. Markedet er nemlig i stand til å ta imot 4.500 ekstra boliger i året.

- Men det vil nok bety at prisene vil stige litt mindre enn om disse boligene ikke var blitt bygget, sier han.

Klikk på lenken øverst til høyre for å se når boligene blir ferdige.

Udramatisk trylleri

- Gitt at den byggekapasiteten som utnyttes på Fornebu tas fra andre mulige byggeprosjekter, vil ikke det totale antallet av boliger øke. Og dermed vil ikke prisene gå ned, sier Finn Tveter som er direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han mener likevel at en eventuell økning i antall boliger kan ha en betydning.

- Klarer boligbyggerne å trylle med kapasiteten, vil det i seg selv ha en viss dempende effekt på boligprisene. Men 500 boliger i året vil nok ikke ha noen dramatisk betydning, selv om det er et steg i den riktige retningen, sier Tveter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For få boliger

Faglig leder i Exact Eiendom, Stein Vaagan, mener også at antallet nybygg er for lite til å gi noen stor effekt.

- Du må opp i ganske andre tall for at det skal få betydning for prisnivået i Oslo, sier han.

Vaagan mener at veksten i boligmarkedet vil avta noe fremover, men at det vil skyldes andre forhold enn boligbyggingen på Fornebu.

En dråpe i havet

- Utbyggingen på Fornebu vil ikke ha noen effekt på boligprisene. De ekstra boligene utgjør en bare en dråpe i havet, sier leder for Prognosesentret, Bjørn-Erik Øye.

Øye mener at boligene kommer i stedet for andre boliger, og at det derfor ikke er snakk om en nettotilvekst.

Ifølge Øye trenger Oslo 20.000 boliger nå for å dekke etterspørslen.