Et ektepar kan ta med isolasjon for 12.000 kroner fra Sverige uten å måtte betale merverdiavgift på grensen dersom halvparten skal brukes hjemme - og halvparten på hytten. Skal alt brukes samme sted, må de betale moms.  Foto: Glava Isolasjon
Et ektepar kan ta med isolasjon for 12.000 kroner fra Sverige uten å måtte betale merverdiavgift på grensen dersom halvparten skal brukes hjemme - og halvparten på hytten. Skal alt brukes samme sted, må de betale moms. Foto: Glava IsolasjonVis mer

Full forvirring om tollreglene når du kjøper byggemateriell

To personer har hver sin kvote kjøtt og alkohol, men byggemateriell regnes som felles. Med enkelte unntak.

Trodde du at du hadde oversikt over hva du kan ta med deg inn til Norge når du har handlet over grensen? Det trodde vi, men nå er vi ikke så sikre lenger.

Som hovedregel gjelder følgende: Er du borte mer enn 24 timer, kan du ta med deg varer for inntil 6.000 kroner uten å måtte betale merverdiavgift når du krysser grensen tilbake til Norge. Er dere to personer, kan dere ta med dere varer for inntil 12.000 kroner, uten å måtte betale merverdiavgift. Er du på dagstur er det 3.000/6.000 kroner som gjelder. Så langt, så enkelt.

Les også: Det er ikke alltid svenskehandelen lønner seg

Dere kan altså gå bananas på handlesenteret når dere er på helgetur i sommer, og kjøpe hver deres kvote med alkohol og tobakk, samt dagligvarer, klær, kosmetikk for inntil 6.000 kroner per person (inkludert kvotene).

Du kan også ta med deg hjem en stol, kommode, eller en boks med fliser. Byggevarer er også langt rimeligere i Sverige, og mange velger å dra over grensen for å kjøpe for eksempel parkett eller isolasjon. Og det er her det kan bli litt problematisk. For to personer kan ikke ta med seg isolasjon for 10.000 kroner uten å måtte betale merverdiavgift, fordi det regnes som "ett parti". Selv om det er til privat forbruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forvirret?

"E-momsen": Nå er det merverdiavgift på varer du ikke kan ta på

Ikke lov å innføre et parti

Kristoffer Johansen Eikeland i Tolldirektoratet presiserer at merverdiberegning kommer an på om det du innfører til Norge kan ses som \"ett parti varer\".  Foto: Tolldirektoratet
Kristoffer Johansen Eikeland i Tolldirektoratet presiserer at merverdiberegning kommer an på om det du innfører til Norge kan ses som \"ett parti varer\". Foto: Tolldirektoratet Vis mer


Årsaken til at dette ikke er unntatt merverdiavgift, er at det skal brukes sammen og ses som ett. Ifølge Kristoffer Johansen Eikeland, fungerende underdirektør Toll- og merverdiavgiftsseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet, er det spørsmålet om en vare utgjør et "sammenhengende hele" og har høyere verdi enn verdigrensene i § 5-1-1 (kr 3.000/6.000) som avgjør om det ikke kan innføres som tollfritt reisegods over flere reiser eller av flere personer selv om verdien til de enkelte delene ligger innenfor verdigrensene.

Skal dere ha fest og ønsker å handle mat, er imidlertid dette fortsatt helt greit.

Slik fortoller du pakker du har fått i posten

Samme materiale, flere bruksområder

Det betyr heller ikke at du og naboen din som også pusser opp ikke skal kunne dele bil til Sverige for å handle rimelig isolasjon. For dersom det skal brukes til to forskjellige ting, du skal isolere taket, mens han skal isolere annekset i hagen, er det ikke et parti, eller et "sammenhengende hele" lenger.

Ifølge Tollregion Øst kan spørsmålet om hvilke varer som utgjør et sammenhengende hele være vanskelig å fastslå i forhold til forskriftens ordlyd. – Utgangspunktet er at det må foretas en konkret vurdering av dette forholdet ved den enkelte innførsel, skriver de i en e-post.

Fortsatt forvirret? Vi frittet Eikeland ut om ulike scenarier, for å forhåpentligvis dekke de spørsmålene dere måtte ha, for en trygg, lovlydig - og rimelig handel.

DinSide: Hva er det egentlig som regnes som et parti / et sammenhengende hele?

– Spørsmålet om hva som utgjør et parti/et sammenhengende hele avgjøres i hvert enkelt tilfelle ut fra en konkret vurdering. Varer som senere skal føyes sammen til en fysisk helhet vil være et "sammenhengende hele" selv om varene på innførselstidspunktet består av flere mindre enheter. Tollvesenets forvaltningspraksis trekker her opp de konkrete grensene for ulike typetilfeller, skriver Eikeland i en e-post til DinSide.

– Vil det gjøre noen forskjell om det er to fakturaer eller kjøpt to steder?

– Nei, det at varene er kjøpt på flere fakturaer er ikke avgjørende. På generelt grunnlag vil Tollvesenet vurdere sannsynligheten av om varene skal utgjøre et sammenhengende hele. For eksempel om det er sannsynlig at flere pakker parkett skal benyttes til et gulv hos en av de reisende eller til to gulv hos to ulike personer.

– Dersom vårt eksempelpar som ønsker å kjøpe gulv i Sverige for 10.000 kroner også skal kjøpe isoleringsmateriale for cirka 10.000 kroner. Kan de ta to helgeturer til Sverige der de tar med seg isolasjon for 5.000 kroner og parkett for 5.000 kroner i hver tur?

– Forutsatt at varene det dreier seg om skal utgjøre et sammenhengende hele blir svaret nei. I henhold til tollforskriften § 5-1-3 fjerde ledd kan varer av denne typen ikke innføres over flere reiser eller av flere personer.

Trøbbel å få tilbake merverdiavgiften i Sverige: Ikke tax-free for nordmenn.

– Kan de kjøre i hver sin bil og ta med seg isolasjon for 5.000 kroner hver?

– Nei, se svar ovenfor.

– Kan man kjøre alene til Sverige og ta med seg isolasjon for 5.000 kroner to ganger?

– Nei, se svar ovenfor.

– Hvor lenge må man eventuelt vente før man igjen kan ta med seg samme type vare en gang til?

– Nei. Det er ikke avgjørende hvor lang tid det går, men om de innførte varene skal føyes sammen til en fysisk helhet.

– Hva er forskjellen på å dele en kasse med seks vinflasker mellom to personer og fire ruller isolasjon? (Separat pakket + betalt, men i samme bil.

– Det stemmer at alkohol kan deles. Forskjellen ligger i at det dreier seg om ulike varetyper, der regelverket har fastsatt en oppdelingsadgang for alkoholholdige drikkevarer og enkelte andre konsumerbare forbruksvarer i henhold til tollforskriften § 5-1-3 fjerde ledd siste punktum.

– Hvordan skal forbrukere skjønne hva de lovlig kan innføre uten å måtte betale merverdiavgift – altså hvor grensen går for hva som kan regnes som per person, og ikke per kjøretøy?

– Alle som importerer varer til Norge plikter å sette seg inn i relevant regleverk, presiserer Eikeland.

Du kan lese mer om reglene på Tollvesenets nettsider under tema/innførsel/reise til Norge. Er det noe som er uklart, kan du ta kontakt med Tollvesenets infosenter på telefonnummer 03012.

Skulle tvilen ta deg i bilen, rett ved grensen, har du også mulighet til å kjøre på rødt, og høre direkte med tollerne.

Hvor mye utgjør merverdiavgiften? Finn ut med vår smarte kalkulator.