Full boligkrise for studenter

16. april bevilget sentrumsregjeringen 80 millioner kroner til nye boligprosjekter for studenter. Disse pengene skal fordeles til de ulike utdanningsistutusjonene rundt om i landet, men Universitetet i Oslo får kun 32 milloner kroner. -Dette er altfor lite, sier en svært skuffet Trond Bakke, velferdsanavarlig i SiO.

Universitetet i Oslo har fått  altfor lite penger til nye studentboliger.
Universitetet i Oslo har fått altfor lite penger til nye studentboliger. Vis merUtdanningsinstitusjonene klarer bare å dekke 14 prosent av boligbehovet for sine studenter. Dette medfører at 120 000 studenter må leie/ kjøpe bolig i det private markedet. 40 000 studerer ved Universitetet i Oslo, men studentsamskipnaden har bare 4500 tilgjengelige boliger.

-Vedtaket fra regjeringen vil gi rundt 200 nye boliger, mens behovet er flere tusen, sier velferdsansvarlig Trond Bakke.

Jagland-regjeringen foreslo mer penger

Jagland-regjeringen foreslo å øke bevilgningene til nye studentboliger i 1998 med 20 millioner kroner, til 92 millioner kroner. Dette skulle gi rom for om lag 450 nye studentboligenheter i 1998.

Sentrumsregjeringen har justert dette beløpet til 80 millioner og 500 nye studentboliger, som i praksis vil si at man bygger flere mindre og billigere hybler.

Enormt behov

Bakke er meget skuffet. Universitetet i Oslo har et behov på 2000 - 3000 nye hybler for sine studenter, og de 500 nye må man dele med andre studentsamskipnader i landet.

-Fordelingskriteriene for å få boliger er urettferdige, og sørger for at distriktene får flere boliger når behovet er størst i Oslo, sier han. I fordelingsnøkkelen legges det vekt på utviklingen av antall studenter, andel tilflyttede studenter og situasjonen i det private boligmarkedet.

Lite nybygging

SiO har ikke selv midler til å investere i nye boliger, og er totalt avhengig av statlige bevilgninger. De kjemper også en innbitt kamp med kommunen, som ikke lenger er villig til å behandle SiO annerledes enn øvrige tilbydere i markedet når det gjelder tildeling av tomter til nybygg.

Trond Bakke forteller at det eneste som vil bli bygget i år en en studentblokk på nabotomta i Gaustadbekkdalen ,som vil gi plass til rundt 250 studenter. I tillegg har SIO nylig kjøpt Stjerneblokkene på Ullevål sykehus, som vil gi plass til 250 til.

Det har også vært diskutert å opprette et privat eiendomsselskap (Eiendom AS) for studentboligene med markedspriser på utleieboligene. Trond Bakke mener dette er økonomisk uheldig for studentene, men innrømmer at det kan være eneste muligheten for SIO til å skaffe penger til flere nybygg.

Leiepriser til himmels.

Antall leietakere i det private leiemarkedet har økt fra 200 000 til 300 000 fra 1988 til idag i følge utleiesjef i Obos, Bjørn Heyer. Dette kan forklares med at det har blitt mer akseptert å leie enn å eie og at flere flytter på seg i Norge på grunn av endret arbeids- og familiesituasjon.

I følge Peter Batta i Huseiernes Landsforbund har mindre skattefordeler på boliglån og høye offentlige avgifter ved å bo i egen bolig, vært med på å bremse nybyggingen. Han ser heller ikke tegn til bedring i utleiemarkedet i årene fremover, og tror studenter går en tøff tid i møte.

Prisdempende tiltak

Trond Bakke forteller at nye studentboliger har en prisdempende virkning i markedet, og foreslår at SIO får overta og renovere gamle bygårder i Oslo. Dette vil kommunen tjene på i form av de ressursene studentene legger fra seg der de bor. I tillegg oppfordrer han boligeiere til å tilrettelegge flere hybler eller leiligheter til utleie.

Større tilbud kan dempe prisutviklingen, og redde leiemarkedet. Vi er fornøyd med at regjeringen bevilger penger til studentboliger, men behovet tilsier at dette er alt for lite, avslutter han.

Tildelingsoversikt vedtatt 16 april av kirke, utdannings- og forskningsdepartementet.

80 millioner kroner

Studentsamskipnaden i Oslo: 199 enheter
Studentsamskipnaden i Telemark: 50 enheter
Studentsamskipnaden i Nesna: 50 enheter
Studentsamskipnaden i Tromsø 48 enheter
Studentsamskipnaden i Vestfold 12 enheter
Studentsamskipnaden i Hedmark 33 enheter
Studentsamskipnaden i Akershus 95 enheter

Pris per studentbolig= 160 000 kroner.