Framtidens familiebolig?

Stadig flere velger singellivet, mens andre gifter og skiller seg i hytt og vær. Men har du tenkt på at familietypene også påvirker boligstrukturen. Hvilken bås vil du finne inn i: Egotripperen, trendsetteren? Eller vil du gi barna all makt?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ifølge Institutt for fremtidsforskning, vil familiestrukturen få stor innflytelse på hvordan framtidsboligen vil se ut.

Teorien til de danske framtidsforskerne er enkel: I praksis er det et samspill mellom familiestrukturen og boligbestanden, det er for eksempel for få boliger til at alle kan bo alene.

I denne forstand er derfor boligmassen konservativ, i og med at den er samfunnsbevarende.

Familiemønsterets forandring vil likevel være en avgjørende faktor for hvordan vi vil bo i framtiden.

Nye familiemønstre

Holdningene til familien og arbeidslivet, nye mønstre i seksuallivet, og barnas innflytelse endres sakte, men sikkert. I tillegg kommer også økningen i hjemmearbeid/fjernarbeid, som stiller økte krav til boligmønsteret.

Jo mer plass vi trenger, jo flere av dagens boområder vil falle igjennom.

De to framtidsforskerne, Anders Bjerre og Liselotte Lyngsø, gir her fire framtidsvisjoner på hvordan familiemønsteret vil endre seg. I tillegg lanserer de tre andre scenarioer, som har mindre sannsynlighet - men er tatt med da de vil få store konsekvenser dersom de skulle inntreffe.

Hvordan forskerne ser for seg framtiden, finner du ut ved å trykke på lenkene øverst til høyre i artikkelen.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Si din mening:
Høres forskernes teorier lovende ut, eller er dette den rene galskap? Gi din stemme i stemobjektet til venstre, eller si din mening i diskusjonsgruppen nedenfor.

Artikkelen fortsetter under annonsen