Fra hytte til helårsresidens

Reglene - og ikke minst praksis - er avhengig av kommunen der hytten din ligger. Her er eksempler fra to av Norges største byer - og en distriktskommune.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Få hytter

- I Bergen finnes det veldig få hytter, og mange hytteområder er allerede blitt omregulert. Men har man likevel en hytte i kommunen, og ønsker omregulering, kan man ikke være sikker på å få det, sier seksjonsleder i Bergen kommune, Trygve Sæle.

I Bergen kommune er det hyttebyggestopp. Men omregulering fra hytte til hus kan være mulig.
I Bergen kommune er det hyttebyggestopp. Men omregulering fra hytte til hus kan være mulig. Vis mer


Men hva skal til for at man kan få godkjent en slik omregulering?

- Ofte vil hytter ligge i grønne naturområder, der det kreves at alle skal ha tilgang - og det kan derfor være vanskelig å få tillatelse. Men vi stiller spesielle krav til vei, vann og kloakkforhold før vi eventuelt gir en slik godkjenning, sier Sæle.

Ifølge seksjonslederen er det heller ikke mulig å bygge nye hytter i kommunen, da kommuneplanen forhindrer det.

Dør-til-dør aksjon

Trondheim kommune har en ganske streng praksis når det gjelder muligheten for å omgjøre hytte til helårsresidens.

- Vi har faktisk hatt en rekke aksjoner, der vi har gått fra hytte til hytte og sjekket om folk bor fast på hytten. Dette har vi spesielt gjort i et område som ligger rett ut til en drikkevannskilde i kommunen, forteller bygningssjef i Trondheim kommune, Lisbeth Gjørstad Aspås.

Trondheim kommune har aksjonert for å unngå ulovlig bosetting på hytter.
Trondheim kommune har aksjonert for å unngå ulovlig bosetting på hytter. Vis mer


Ifølge bygningssjefen skal det også ganske mye til for å få endret en hyttes status til helårsbolig.

- I kommunen har vi faktisk byggeforbud i uregulerte strøk, og vi ønsker å fortette byen innover, og ikke utover, så derfor gis det bare sjelden tillatelse til bruksendring. I enkelte tilfeller vil dette imidlertid bli vurdert, men da gjelder det hovedsakelig i områder det det er landbruksnæring, sier hun, og legger til:

- Det er helt vanlig med streng praksis på dette feltet i de store bykommunene i Norge. Men kommer du lenger ut på landet, vil det ofte være mye enklere å få omgjort en hytte til helårsbolig. For her er man jo ofte veldig interessert i å beholde folk i kommunen.

Finnes det konkrete regler for hvor mye du i realiteten kan oppholde deg på hytten?

- Nei, det finnes ingen regler, det er det faktiske bruket som gjelder. Hvert enkelt tilfelle vil bli vurdert individuelt, men man kan si at man som minimum må kunne dokumentere at man har et annet boforhold. Det nytter heller ikke å la barna gå i skole i området der hytten ligger, det vil jo bevise at man benytter hytten som helårsbolig, avslutter Gjørstad Aspås.

Landkommunen

Sjansen for at du får bosette deg på hytten i en distriktskommune er langt større enn ved de største byene. Noen steder er det sågar boplikt.
Sjansen for at du får bosette deg på hytten i en distriktskommune er langt større enn ved de største byene. Noen steder er det sågar boplikt. Vis mer


At det nok er enklere å få til en bruksendring på hytten din i en ikke-storbykommune, er nok ganske sikkert.

- Vi ønsker oss jo tilflyttere, og vil derfor hjelpe til så godt vi kan, sier leder for planavdelingen i Hitra kommune (Sør-Trøndelag), Johannes Fjeldvær, og legger til:

- Men når det er sagt, er det en rekke forutsetninger som må være oppfylt, før at vi kan tillate at folk bruker hytten som helårsbolig. For det første må det være strøm, vei, vann og avløp tilknyttet hytten. Og når alle faktorer i forhold til den omkringliggende bebyggelsen er avklart, må vi gå løs på selve boligen. Den må jo være tilpasset kravene for en helårsbolig, for eksempel i forhold til takhøyde og isolasjon, avslutter han.