Dette vil koste mye å få til i Bærum, og lite i Vadsø...
Dette vil koste mye å få til i Bærum, og lite i Vadsø...Vis mer

Fra 1.200 til 20.000 for samme byggesøknad

De fleste kommuner har vedtatt nye takster og gebyrer for behandling av byggesaker i år. Og både systemer og priser er ytterst varierende.

Etter innføringen av den nye plan- og bygningsloven har etterhvert kommunene kommet etter med nye gebyrstrukturer for deg som skal søke om tillatelse til å bygge. DinSide har snakket med bygningsetater, tekniske etater og byggekontorer i 15 kommuner over hele landet, og kan avsløre store forskjeller i både beregningssystemer og prisnivå.

Utgangspunktet

Mange kommuner har vedtatt svært kompliserte gebyrstrukturer der tiltakshaver (dvs. det som tidligere ble kalt byggherre) må betale etter søknadens grundighet, antall foretak som må godkjennes, byggets størrelse, antall boenheter, antall etasjer og hvilken tiltaksklasse bygget vil plasseres i (for å nevne noe). Men for å kunne sammenligne prisene og forenkle bildet noe, har vi benyttet følgende eksempel:

En vanlig enebolig bestående av én boenhet (dvs. ingen ekstra leiligheter eller hybler)på 200 kvm bruksareal og over 2 etasjer, uten kjeller.

I noen kommuner vil dette ikke ha noen betydning for prisen, da man har enkle prisstrukturer med en eller noen få kategorier. I andre kommuner kan selv denne beskrivelsen være i snaueste laget for å få en korrekt pris.

Store lokale forskjeller

Bare et lite flytt rett over kommunegrensene kan i flere tilfeller spare deg for tusenvis av kroner i avgifter. Se for eksempel på de tre nabokommunene Asker, Bærum og Oslo. Mer enn 10.000 kroner ekstra må du ut med for å bygge i Bærum i stedet for i Oslo eller Asker!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Behandlingsgebyr for byggesaker
KommuneBehandlingsprisEvt. tillegg i pris per kvm.Pris for å gi lokal godkjenning der det er oppgitt, per foretakPris for å behandle sentralt godkjente der det er oppgitt, per foretakKommentar
Vadsø1225*---*Gjelder også leiligheter
Drammen4500/6000*---*Laveste pris ved enkelt tiltak der alle papirer, samtykker og dokumentasjon er på plass før søknad
Hamar5000---Pris per bruksenhet
Molde40005/10*--*Laveste pris ved enkelt tiltak
Kristiansand3000/6000*10--*Laveste pris ved klasse 1, vanligvis gjeldende for vanlige boliger
Asker4500-8000
Lillehammer5370-820*0*Halv pris dersom samme foretak må godkjennes til flere funksjoner i prosjektet
Førde3000-4000- 
Bergen7000*-1000200*Pris per enhet dersom 2 eller 1 enheter
Bodø7750-300*-*Pris per byggesøknad - ikke per foretak
Stavanger8000-500250 
Oslo8350*---*Pris for enkelt tiltak
Tromsø8480-1000200 
Trondheim9000--- 
Bærum20000*---*10000 per etasje opp til 100 kvm. grunnflate, halv pris for kjellerrom.
Ca. pris for enebolig, 200 kvm., en boenhet

Prisene er samlet inn over telefon den 22.01.99. DinSide kan ikke garantere at de er korrekte, bare at de er forsøkt gjengitt i den form de ble fremstilt til oss av de forskjellige kommunale representantene. Fortsatt er dette nye priser og systemer for de som administrerer dem, og en bør derfor ta høyde for at enkelte elementer kan være utelatt. Husk også at disse prisene gjelder for behandling av byggesøknader. I følge Plan- og bygningsloven er det imidlertid flere typer bygg du kan føre opp uten å måtte søke. Les mer om det i denne 2186 TARGET="_top">artikkelen.

Tilleggene

Prisoversikten viser hva du kan regne med å betale for den rene behandlingen av byggesøknaden. Men det er bare en liten del av hva du må regne med av utlegg når du bygger hus. I de fleste kommunene må du for eksempel ut med gebyrer på alt fra noen få hundrelapper til flere tusen kroner får å få situasjonskart. Dette er en del av den dokumentasjonen du trenger til byggesøknaden.
Litt ut i prosessen kreves også at boligens ytterhjørner merkes av rent fysisk i terrenget. Dette gjøres i de fleste tilfeller av landmålere fra kommunen, man kan i enkelte tilfeller også utføres av private. Uansett må du regne med priser fra en tusenlapp og oppover. Deretter kommer tilknytningsavgifter til vann og kloakk og alt annet som følger med byggingen av boligen. Dette beløper seg raskt til mange tusen kroner avhengig av kommune.