Format: DVD-R/-RW

DVD-R og DVD-RW er kompatibelt med det meste, men har fått sterk konkurranse fra DVD+RW.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Pioneer har stått i spissen for utviklingen av dette formatet, og hadde allerede for flere år siden spillere tilgjengelig.

Kompatible

Dessverre kostet disse flesk. Den nye Pioneer-spilleren DVR-7000 koster nå mellom 15.000 og 18.000 kroner.

Andre produsenter som bruker dette formatet er Sharp, LG, JVC og Kenwood.

Pioneer-DVR-7000. Bilde: www.pioner.no
Pioneer-DVR-7000. Bilde: www.pioner.no Vis mer

DVD-R-plater kan kun brennes én gang, mens plater til DVD-RW kan brennes flere ganger. Ellers er det flere fordeler med formatet, med kompatibilitet som den viktigste.

DVD-ROM-spillere til PC fra Compaq, Sony (Asia) og Apple bruker nemlig det samme formatet.

DVD-R/-RW-spillerne tar derfor de fleste DVD-ROM og CD-ROM-plater.

Et problem er likevel at mange eldre DVD-ROM og DVD-Video-spillere ikke klarer å lese nye DVD-RW-plater. Men spillere som er under ett år gamle klarer det som regel.