Forbrukerombudet om Tinde

Forbrukerombudet mener at dette kan være villedende markedsføring.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vil se på saken

Da vi sist spurte Forbrukerombudet om praksisen til Finn.no var akseptabel, fikk vi følgende svar:

- Hvis det er gitt inntrykk av at noe koster én krone, og dette ikke er en reell pris, er det ikke greit, sier avdelingsdirektør i Forbrukerombudet, Gry Nergård, og legger til:

- Skal man selge et hus, bør folk få vite hva det cirka vil koste, for eksempel via en prisantydning. Hvis man ikke kjenner prisen, burde det da fremgå tydelig, og prisen på én krone burde ikke komme opp på søketjenesten. Det kan godt hende at dette er noe vi i Forbrukerombudet vil se nærmere på, nå da vi er blitt klar over problemet.

Villedende

Om Tinde.no sin praksis, sier fungerende Forbrukerombud, Jo Gjedrem, følgende:

- Det er et grunnleggende prinsipp at man må oppgi den reelle prisen i forbindelse med markedsføring. Dette med boliger til 0 eller én krone, kan veldig lett anses som værende villedende, og jeg bekrefter Gry Nergårds tidligere uttalelse, sier han.