Forbrukerne styrkes i bolighandelen

Oslo (NTB-Helle Høiness): Det kan komme en rekke endringer i Lov om eiendomsmegling. Spesielt skal forbrukernes interesser styrkes.


Kravet til hvilke opplysninger som skal stå i salgsoppgaven, skal bli strengere. Det er blant forslagene til endring av eiendomsmeglingsloven som legges fram for finansminister Kristin Halvorsen (SV) tirsdag. Utvalget som har sett på dagens Lov om eiendomsmegling, har sittet sammen i nesten to år.

Vi har hatt rekordstor omsetning i boligmarkedet de siste årene. Mange oss er innom boligmarkedet og mer hensyn til forbrukerne er noe det legges større vekt på. I fjor steg gjennomsnittsprisen med 9,2 prosent, og neste år er det ventet en prisøkning på boliger på omkring 6 prosent.

Egen utdanning

En minimumsutdanning for meklere kan bli aktuelt. Dessuten vi utvalget også ha strengere krav til hvilke opplysninger som skal stå i salgsoppgaven.

Allerede i vår la eiendomsmeglingsutvalget fram forslag til endringer i forskriften til Lov om eiendomsmegling. Lynraske budrunder har skapt bekymring i bransjen, det samme gjelder gjennomsiktigheten i budrundene og tiltroen til om bud har vært reelle.

- Det store tempoet i budrundene har vært fremholdt som et problem ved eiendomsoverdragelse. Utvalget bes vurdere om det er grunn til å sette i verk tiltak for å motvirke dette, og eventuelt foreslå slike tiltak, sier Finansdepartementet i mandatet til utvalget.

Flertallet i utvalget fraråder i sitt forslag bud med så korte frister at man ikke kan gjennomføre en forsvarlig avvikling av budgivningen.

Klagenemnd

Reglene som styrer betalingen til mekler og hvilken rett forbrukeren har for eksempel til å holde igjen provisjonen, kan bli endret.

Utvalget har også sett på hvilken rolle dagens klageordning har.


Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester ble igangsatt allerede januar 2005. Nemndas oppgave er å behandle forbrukernes klager mot foretak som driver eiendomsmekling. Norges Eiendomsmeglerforbund, Den Norske Advokatforening, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Forbrukerrådet står bak.

Jusprofessor Tore Bråthen leder eiendomsmeglingslovutvalget, som ble nedsatt i april i 2004 av daværende finansminister Per-Kristian Foss (H). Finansministeren ba da om at det legges vekt på ryddighet, orden og oversiktlighet i eiendomsmarkedet.

- Det er videre sentralt at forbrukernes interesser blir ivaretatt på en god måte, opplyser Finansdepartementet. (©NTB)