- Folk flest bør ikke pålegges et slikt ansvar

Trenger vi hjelp av fagfolk for å fastsette hvor stor boligen er?

Meglerbransjen sliter med å holde styr på de nye arealbegrepene. Hvordan skal det gå med forbrukerne? Foto: Per Ervland
Meglerbransjen sliter med å holde styr på de nye arealbegrepene. Hvordan skal det gå med forbrukerne? Foto: Per Ervland Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt frem forrige uke, ble det kjent at Regjeringen vil skjerpe formuesskatt på boliger i byområder.

Det skal etableres en sjablon for kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og oppdateres årlig. Boligeierne må selv rapportere inn boligens areal, byggeår og eventuelt boligtype. Men dette må kun gjøres én gang.

Les mer om forslaget på DinSide og på Finansdepartementets egne temasider.

Urimelig


Nå slår imidlertid Norges TakseringsForbund alarm. De frykter at verdifastsettelsen slik det legges opp til i statsbudsjettet blir komplisert for forbrukere - og upålitelig. Grunnen er at boligeiere selv skal kunne beregne arealet som skal legges til grunn for ligningen.

De nye reglene for måling av primærrom er utfordrende selv for fagfolk. Dersom fremtidige ligningsverdier for boliger i hovedsak skal fastsettes ved at folk går rundt med målebåndet hjemme vil det bli mye feil. Folk flest bør ikke pålegges et slikt ansvar, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i Norges TakseringsForbund (NTF) i en pressemelding.

Et av problemene han peker på er at boligeiere kan oppgi boligareal i stedet for areal av primærrom, dersom de ikke klarer å fastsette arealet av disse.

- Det skaper usikkerhet om hva man har å holde seg til, og kan gi helt ulike måleresultater for en og samme bolig, sier Støbakk.

Tips: Det vil nok lønne seg å oppgi arealet av primærrom, som vil være mindre enn boligarealet. For der boligselgere fikk seg en ubehagelig overraskelse i fjor, da de nye reglene ble innført og boligen krympet på papiret, kan dette nå telle til din fordel. For jo mindre areal, jo lavere ligningsverdi. Spesielt jo større andel av boligarealet som går bort i boder eller andre områder som ikke faller inn under primærrom-begrepet.

Full forvirring: Åtte av ti boligkunder forstår ikke de nye arealbegrepene.

Tilfeldigheter bestemmer

Boligareal

Hånden på hjertet: Kommer du til å trikse med arealtallet? (Avsluttet)
Så mye jeg tør(39%) 206
Ikke med vilje(34%) 181
Ikke mer enn at det ser ut til at jeg har gjort en feil(16%) 83
Nei, aldri(11%) 60
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Geografisk beliggenhet er en av faktorene som skal ligge til grunn for boligens nye ligningsverdi. Men heller ikke dette er en sikker måleenhet. Verdien på boliger kan variere mye fra strøk til strøk, fra gate til gate, og ikke minst på ulike sider av gaten, i de samme strøkene.

Støbakk mener det mest rettferdige vil være at ny likningstakst settes på bakgrunn av en separat verdivurdering av den enkelte boligen, og Støbakk mener den nye ordningen aktualiserer behovet for en obligatorisk Boligsalgsrapport.

Hva mener du? Er takstmennene bare ute etter å mele sin egen kake, og er du kvalifisert til å foreta målinger selv? Eller legges det nå opp til en urettferdighet der de som kjenner reglene kan sno seg unna, mens andre vil tape på å blindt akseptere ligningsverdien som fastsatt etter sjablong? Diskuter under.

Millimeterrettferdighet er ingen tjent med

Finansdepartementet ønsker ikke å gjøre dette til en stor komplisert prosess der alle må få utarbeidet ny takst eller en fullstendig boligsalgsrapport. Systemet sikter mot en verdisetting til 25 prosent av omsetningsverdien for primærboliger, men enkelte boliger vil få en ligningsverdi som avviker fra dette. En sikkerhetsventil skal ivareta tilfeller der ligningsverdien blir for høy, mens tilfeller der ligningsverdien er for lav vil ikke nødvendigvis bli fanget opp.

Hvis du ved selvangivelsen for 2010 skulle få forhåndsutfylt en ligningsverdi som overstiger 30 pst. av omsetningsverdien, kan du kreve å få satt den ned i forbindelse med utfylling av selvangivelsen eller ved klage på ligningen.

Her er det viktig at du selv følger med, og eventuelt følger opp.

Det eneste du trenger er å dokumentere markedsverdi, enten ved takst, verdivurdering fra megler eller observerbar omsetningsverdi. En vil imidlertid ikke fange opp de tilfellene der ligningsverdiene blir for lave, men en lykkes likevel i å løfte opp de laveste ligningsverdiene betydelig, noe Regjeringen ser som en stor forbedring fra i dag.

Informasjonsrådgiver i Finansdepartementet, Dorte Drange, skriver i en mail til DinSide: Vi har imidlertid ikke hevdet at dette forslaget gir milimeterrettferdighet, men at det er betydelig mer rettferdig enn det det er ment å erstatte. Milimeterrettferdighet ville vi kun oppnådd gjennom et byråkratisk og kostbart system som ingen ville vært tjent med.

Videre skriver hun at det ikke er før neste år boligeiere må rapportere inn areal, byggeår og eventuelt. boligtype. Rapporteringen kan skje skriftlig eller elektronisk. Opplysningene blir lagret i skatteetatens eiendomsregister, og senere blir det bare nødvendig å rapportere inn opplysninger ved eventuelt nybygg, påbygg, riving, brann etc. Skattyterne har samme plikt som ellers til å gi riktige opplysninger, og vi legger til grunn at de fleste vil oppgi riktig areal. Skattemyndighetene har tilgang til bruksarealet for de fleste boliger gjennom matrikkelen og kan bruke disse opplysningene til å gjennomføre kontroller

Hvor mye er din bolig verd?

Finn ut med vår boligtakstkalkulator