Flere nye kommunale utleieboliger

Husbanken ga tilskudd til bygging av 16 prosent flere nye kommunale utleieboliger i 2007 enn året før.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Totalt fikk kommunene tildelt 185 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken til bygging av 850 nye utleieboliger i 2007, viser tall fra Husbankens kvartalsrapport for 4. kvartal 2007.

Månedsstatistikken for januar i år bekrefter tendensen. Antall boliger som fikk tilskudd ble mer enn doblet i forhold til samme måned året før.

- Økningen er gledelig, men signalene Husbankens regionkontorer får fra kommunene tilsier at mange fortsatt har et utilstrekkelig tilbud til vanskeligstilte boligsøkere, sier administrerende direktør Geir Barvik i Husbanken.

Ønsker bedre oversikt

Ved utgangen av 2005 disponerte landets kommuner om lag 94.00 utleieboliger. Men med unntak for de aller mest vanskeligstilte - de bostedsløse - finnes det per i dag ikke fullgod oversikt over hvor mange mennesker som har behov for ulike former for bistand fra det offentlige til etablering i egen eiet eller leid bolig. Dette er et problem i forhold til utforming av politikk og virkemidler fra staten.

- Statistikken som finnes per i dag gir oss ikke god nok oversikt over hvor mange som til enhver tid trenger offentlig bistand i boligmarkedet. Dermed er det vanskelig å måle om utviklingen går i riktig retning, og det er vanskelig å være sikre på at virkemidlene vi har er gode nok og om størrelsen på statens bidrag til kommunene er tilstrekkelig. Derfor har vi satt i gang et prosjekt for å utvikle et kartleggings- og rapporteringssystem som skal gi oss denne oversikten. Målet er at systemet skal tas i bruk i løpet av 2009, sier Barvik.

Det var ifølge en undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for by- og regionsforskning og Byggforsk 5500 bostedsløse i 2005. Kommunene gir lån til vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbankens nomninelle rente er i andre kvartal, 2008 på 5,5 prosent.

AKTUELT