Fjerne oljefyr? - Ikke bytt til vedovn!

- Hvis veldig mange bytter olje med ved, er det en katastrofe, uttaler ekspert.

<b>170 GANGER MER SVEVESTØV MED VEDFYRING ENN MED OLJE:</b> - Hvis man erstatter oljefyring med nye vedovner blir situasjonen betydelig forverret, siden nye vedovner slipper ut opptil 170 ganger mer fint svevestøv enn oljeovner, hevder Cristina Guerreiro, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), til Dinside. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX
170 GANGER MER SVEVESTØV MED VEDFYRING ENN MED OLJE: - Hvis man erstatter oljefyring med nye vedovner blir situasjonen betydelig forverret, siden nye vedovner slipper ut opptil 170 ganger mer fint svevestøv enn oljeovner, hevder Cristina Guerreiro, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), til Dinside. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Myndighetene har bestemt at etter 2020 vil det bli slutt på bruk av fossil fyringsolje til oppvarming.

Men dersom alle i Oslo bytter ut oljefyren med vedovner, er dette dårlig nytt for luftkvaliteten i hovedstaden.

Vedovner er nemlig en stor bidragsyter til fint svevestøv i byene.

- Man har forbudt oljefyring, og det er fint for å redusere CO2-utslipp, men man får et veldig problem dersom man bytter olje med ved. Hvis veldig mange bytter olje med ved, er det en katastrofe, uttaler Cristina Guerreiro, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), til Dinside.

Hun etterlyser en mer offensiv holdning fra myndighetene, og mener de nå må begynne å opplyse hva de råder folk til å bytte ut oljekjelen med.

- Og jeg håper folk går for andre alternativer enn ved. Dersom hele Oslo byttet oljefyringen med ved, ville det vært en katastrofe, selv pellets ville vært dramatisk, understreker Guerreiro.

LES OGSÅ: Slik erstatter du oljefyren

Selv pellets ville være en katastrofe


Oslos miljøbyråd har foreslått å forby gamle vedovner innenfor Ring 3 i Oslo, men enn så lenge kan du få inntil 6.000 kroner i støtte dersom du bytter til en ny og rentbrennende vedovn i Oslo, innenfor Ring 3.

Vi har tidligere skrevet at vedovner avgir mer svevestøv enn biltrafikk, og at nye og rentbrennende vedovner som er nyere enn fra 1998 slipper ut mye mindre svevestøv enn gamle vedovner.

Hun forteller dette om forholdet mellom forskjellige alternative brensel og oljefyring, når det kommer til varme enhet produsert (MJ):

 • Nyere vedovner fra cirka 1998 slipper ut cirka 170 ganger mer fint svevestøv enn oljefyring, ifølge SINTEF-målinger under normale fyringsforhold (620 mg PM2.5/MJ mot 3,6 mg PM2.5/MJ);

 • Pelletsovn (under ganske optimale forhold) vil slippe ut ca 10 ganger mer fin svevestøv enn oljefyring (35 mg PM2.5/MJ mot 3,6 mg PM2.5/MJ);

 • Naturgass vil slippe ut cirka det samme fint svevestøv som oljefyring (cirka 3 til 12 mg PM2.5/MJ mot 3,6 mg PM2.5/MJ)
 • LES OGSÅ: Vedovner avgir mer svevestøv enn biltrafikk

  Fra ille til mye verre

  FYRE MED VED? Rentbrennende vedovner slipper ut mindre svevestøv enn eldre vedovner, men likevel bidrar de til mye mer svevestøv enn biltrafikken. Foto: XXL PHOTO/SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX
  FYRE MED VED? Rentbrennende vedovner slipper ut mindre svevestøv enn eldre vedovner, men likevel bidrar de til mye mer svevestøv enn biltrafikken. Foto: XXL PHOTO/SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX Vis mer


  Guerreiro forteller at de har beregnet at hvis man erstatter all oljefyring i Oslo med pelletsovner (som er ganske rentbrennende i forhold til nye vedovner), vil man øke antall dager med svevestøv-konsentrasjon over grenseverdien , fra 11 dager - som er dagens situasjon med oljefyring - til cirka 26.

  - Den nye norske grenseverdien tillater bare 7 dager med en slik overskridelse. Så man ville gått fra en situasjon som allerede overskrider den nasjonale grenseverdien, til det verre, hevder Guerreiro, og fortsetter:

  - Hvis man erstatter oljefyring med nye vedovner blir situasjonen betydelig forverret, siden nye vedovner slipper ut opptil 170 ganger mer fin svevestøv enn oljeovner.

  Ifølge Guerreiro, er konklusjonen at man må erstatte det meste av oljefyring med løsninger uten lokale utslipp av svevestøv, det vil si strøm, inkludert varme pumper, og fjernvarme.

  - En katastrofe for folkehelsa

  - Hvis en mindre andel blir erstattet med naturgass og litt pellets, klarer man kanskje å unngå en økning i det totale utslippet av svevestøv fra boliger ved forbud av oljefyring. Men hvis en del blir erstattet med nye vedovner, vil man se en forverring av dagens nivåer av svevestøv, uttaler Guerreiro.

  Hun forteller at en erstatning av 50 prosent av dagens oljefyring med nye vedovner, og resten med strøm eller fjernvarming, kan bety opptil 50 prosent høyere fint svevestøvkonsentrasjoner i store deler av Oslo, sammenliknet med i dag - og en stor økning i antall dager med overskridelse av 50 mikrogram/kubikkmeter for svevestøv-konsentrasjon.

  - Det kan man kalle en katastrofe for folkehelsa, uttaler Guerreiro til Dinside.

  Hun forteller videre at man ville måtte byttet alle eksisterende gamle ovner og åpne peiser med nye ovner, for å kompensere for en slik økning i svevestøvutslipp i Oslo.

  - Det er derfor kjempeviktig å få informasjon fram til forbrukerne nå som de skal vurdere hva de bør erstatte deres oljeovner med, sier Guerreiro.

  LES OGSÅ: Så mye bedre er nye vedovner, sammenliknet med gamle

  - Forventer overgang til elektrisitet

  Politisk rådgiver Jens Frølich Holte ved Klima- og miljødepartementet (KLD). Foto: BJORN H. STUEDAL
  Politisk rådgiver Jens Frølich Holte ved Klima- og miljødepartementet (KLD). Foto: BJORN H. STUEDAL Vis mer


  Klima- og miljødepartementet (KLD), ved politisk rådgiver Jens Frølich Holte, uttaler til Dinside at grenseverdiene for svevestøv er satt for å sikre god luftkvalitet, og at disse reglene gjelder uavhengig av forbud mot fyring med fossil olje.

  - NILU-beregningene beskriver en helt hypotetisk situasjon. Vi kan forvente at en god del av energibruken overtas av elektrisitet. Som kjent er det et stort kraftoverskudd i Norge i årene fremover og elektrisitet er ren energi. Det bør vi ha i bakhodet. Regjeringen har vedtatt nye byggeforskrifter (TEK15) som gjør elektrisitet mer attraktivt til oppvarming i nye bygg, både i småhus og i bygg over 1.000 kvadratmeter, sier Frølich Holte til Dinside.

  Han understreker at de allerede stiller opp med støtte til energiomlegging, og at statsforetaket Enova tilbyr rådgivning og tilskudd til omlegging fra oljefyring til fornybar energi.

  Han kommenterer ikke videre våre spørsmål om det vil komme føringer på hvilke varmekilder innbyggerne må bytte til.

  - For øvrig har kommunen anledning til å regulere innbyggernes bruk av vedovner og så videre dersom en slik regulering vil kunne bidra til å unngå overskridelser av grenseverdiene for svevestøv.

  Ennå ikke sikkert hvordan forbudet blir

  Ifølge Andreas Andersen, seniorrådgiver ved Seksjon for transport og energi i Miljødirektoratet, er forskriften om forbud mot oljefyring i 2020 ennå ikke vedtatt.

  Han forteller at Stortinget vedtok at det skulle innføres et slikt forbud, i Klimaforliket i 2012. Dette ble vedtatt:

  «Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode. Forbudet og utfasingen må utformes med nødvendige unntak og slik at forsyningssikkerheten ivaretas. Unntakene utredes nærmere før forbudet endelig vedtas.»

  - Hvordan endelig regelverk blir, gjenstår å se. Det legges opp til en offentlig høring av forskriften. Deretter er det opp til regjeringen, ved Klima- og miljødepartementet, å fastsette endelig forskrift, forteller Andersen.

  LES OGSÅ: Gunnar byttet fra ra oljefyr til bergvarme og solfangere: Kuttet strømregningen med 35.000 i året

  Støtte til utskifting ved bytte til vedovn

  FJERNE OLJETANK? Myndighetene har bestemt at etter 2020 vil det bli slutt på bruk av fossil fyringsolje til oppvarming. Du kan få støtte til å fjerne det. Foto: FRODE UGLAND
  FJERNE OLJETANK? Myndighetene har bestemt at etter 2020 vil det bli slutt på bruk av fossil fyringsolje til oppvarming. Du kan få støtte til å fjerne det. Foto: FRODE UGLAND Vis mer


  Du kan få støtte til et utvalg nye varmekilder, dersom du vil bytte ut oljekjelen din.

  Vedovn og pellets er godkjente erstatninger for å få støtte til fjerning av oljekamin i boligen din.

  Du kan da få dekket 25 prosent av kostnadene for fjerning av oljekamin og tank - men maksimalt 10.000 kroner.

  Daniel Milford Flathagen, rådgiver i Enova SF, forteller til Dinside at du kan få støtte til installering av følgende varmekilder:

 • Luft/vann-varmepumpe
 • Væske/vann-varmepumpe
 • Bio-ovn med vannkappe
 • Biokjel
 • Solfanger
 • El-produksjon som f.eks. solceller
 • I tillegg varmegjenvinning i form av avtrekksvarmepumpe og varmegjenvinning av gråvann
 • Ved investeringer i fornybare varmekilder gis det i tillegg tilskudd til omlegging til vannbåren varme
 • Du kan finne informasjon om alle tilskuddene, samt om hvordan du kan få tilbake penger for energirådgivning, på nettsidene til Enova. Du kan også få støtte til kostnadene ved å fjerne oljefyr/kjel og oljetank - dette kan du også lese mer om her, hos Enova.

  Du får altså ikke støtte fra Enova til installering av rentbrennende ovn - men du får støtte til pellets dersom dette er i form av bio-ovn eller biokjel (som du kan se i listen ovenfor).

  LES OGSÅ: Slik får du støtte til ny vedovn

  Ifølge Eva Lossius Watten ved Klima- og energiprogrammet i Oslo kommune, gir Oslo kommune støtte til utskifting av oljefyr i bygg som er større enn fire boenheter. Bygget må først bli inspisert av en godkjent enøkkonsulent, som da kan anbefale tiltak.

  - Basert på en NILU-rapport som ble utført med støtte fra Bymiljøetaten, vedtok byrådet i august 2014 å ikke lenger gi tilskudd til pelletsovn/-kjele, forteller Lossius Watten.

  Lyst til å diskutere?

  Besøk vårt debattforum!