Fjern trærne gratis

Sett fra en økonomisk synsvinkel, er du heldig hvis du har et stort tre som må fjernes fra hagen fordi de er en fare for ledninger på tomten.


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap pålegger nettselskapene for både strøm og telefon å holde linjenettet fritt.

- Vi har et ansvar for å fjerne trær som kan skade linjenettet, bekrefter informasjonssjef Arild Johannessen i Telenor, og opplyser at hageeiere kan ta kontakt med Telenors avdeling for nettutbygging, telefon 800 33 122.

- Folkene der vil sørge for en sakkyndig vurdering, og hvis treet kan forårsake skade, bekoster vi jobben med å fjerne det, sier Johannessen.

Engstelige e-netteiere?

Det samme kravet gjelder elektrisitetsledningene, men enkelte nettselskaper er nok engstelige for å bli nedringt av folk med falske forhåpninger om gratis trefelling. Et eksempel på dette er Hafslund Nett i Oslo:

- I utgangspunktet er det grunneiers ansvar å holde vegetasjon i forskriftsmessig avstand fra det elektriske ledningsnettet på egen eiendom. Nettselskapene har likevel et krav om å påse at forskriftene er oppfylt, forteller divisjonsleder Sven Martin Tønnessen i Hafslund Nett AS, og forteller at nettselskapet nylig har igangsatt en såkalt "førstegangsrydding" av linjenettet.

- Prisnivået i markedet for felling av slike enkeltpunkter vites ikke, men felling av større trær kan nok koste opp mot 5.000-10.000 kr, anslår Hafslund.

- Vi i Hafslund Nett påtar oss IKKE trefelling for grunneiere på trær som står utenfor risiko/sikkerhetsavstander. Dette må grunneier betale selv. Hafslund Nett har den senere tid hatt en del henvendelser fra private grunneiere som ønsker at vi skal forestå trefellinger utifra deres ønsker om å få fjernet trær, men som viser seg å ikke ha noen reell betydning for drift og vedlikehold av nettet.

- Dette er typisk for vårsesongen når folk ønsker å rydde opp i hagen, rydde plass til mer sol etc og samtidig har registrert at våre entreprenører driver med førstegangsrydding i området, sier Tønnessen.

Hva slags ledning?

Er du i tvil om hva slags leding treet vokser inn i, kan du ringe Bravida Geomatikk, telefon 09146. De vil hjelpe deg med å identifisere hva slags ledning det dreier seg om.