Finn.no får fortsette

Konkurransetilsynet vil ikke gripe inn mot Finn Eiendom.

Kun for meglere

Konkurransetilsynet har på ny vurdert om det foreligger et ulovlig samarbeid som medfører at kun eiendomsmeglere kan legge ut annonser på Finn.no. Tilsynet finner det lite sannsynlig at praksisen skyldes en avtale i strid med konkurranseloven.

Finn Eiendoms beslutning om ikke å tilby privatpersoner å legge ut boligannonser, synes å være en ensidig handling styrt av kommersielle hensyn, og ikke en avtale mellom Finn Eiendom og eiendomsmeglerne.

Vurdert igjen igjen

Konkurransetilsynet har flere ganger vurdert denne praksisen i lys av konkurranseloven, men har ikke funnet grunnlag for å gripe inn. Den 12. mai 2006 avslo tilsynet en anmodning fra Den norske Boligbørs AS om å gripe inn mot Finn Eiendom. Tilsynet fant på dette tidspunkt ikke tilstrekkelige holdepunkter for at det forelå et samarbeid mellom Finn Eiendom og eiendomsmeglerne i strid med konkurranseloven.

Private annonser på Finn.no?

Skal privatpersoner ha lov til å legge ut boligannonser på Finn.no? (Avsluttet)
Ja(88%) 969
Nei(9%) 104
Vet ikke(3%) 31
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Etter at Konkurransetilsynet fattet sin beslutning, kom Finn Eiendom med uttalelser til pressen som kunne reise spørsmål om forholdet mellom Finn Eiendom og eiendomsmeglerne på dette punkt. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) ba derfor Konkurransetilsynet vurdere saken på nytt. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet innhentet ytterligere informasjon og foretatt en ny vurdering av saksforholdet.

Etter en samlet vurdering av Finn Eiendoms uttalelser i media og de opplysninger Konkurransetilsynet har innhentet, har tilsynet kommet til at det er lite sannsynlig at det foreligger noen avtale som forplikter Finn Eiendom til å nekte privatpersoner å legge ut boligannonser på nettsiden Finn.no. Det er derfor lite sannsynlig at saksforholdet vil kunne føre frem til et vedtak med pålegg om å bringe praksisen til opphør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva synes du om Konkurransetilsynets avgjørelse? Er det greit at private ikke får annonsere på Finn Eiendom - eller burde tjenesten være tilgjengelig for alle? Si din mening i diskusjonsgruppen nedenfor!

Kilde: Konkurransetilsynet.

Mer om Finn.no: