"Glemmer" håndverkeren stadig vekk å signere kontrakten er det et dårlig tegn.
"Glemmer" håndverkeren stadig vekk å signere kontrakten er det et dårlig tegn.Vis mer

Faresignaler

Her er noen tegn som bør få varselklokkene til å kime høyt:

  • Håndverkeren dukker kun opp etter normal arbeidstid eller i helgene
  • Håndverkeren gir deg ingen faktura, kun beskjed om å overføre penger til en konto
  • Håndverkeren vil ha kontant betaling
  • Håndverkeren vegrer for å skrive kontrakt, eller tar den med hjem til gjennomlesing og glemmer å ta den med tilbake - eller "mister" den.
  • Er håndverkeren, eller firmaet du har hyret til å gjøre jobben, registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund som momspliktige? Trykk her for å søke i enhetsregisteret..

  • De ovennevnte tegnene betyr ikke nødvendigvis at håndverkeren jobber svart, men kan være en indikasjon på at han gjør det.

    Er du i tvil kan du alltids spørre, men hvilken garanti har du for at han snakker sant? Trykk her for å lese hvordan du sikrer deg.