Får hjelp av mor og far

BOLIGMARKED: Mange unge får boligkontanter av foreldrene sine.

Fire av ti boligeiere i etableringsfasen har fått hjelp fra foreldrene sine for å komme inn på boligmarkedet.

Det viser en undersøkelse Infact har gjort for VG.

I aldersgruppen 18-24 år har 40 prosent fått økonomisk hjelp eller sikring av lån fra sine foreldre. I aldersgruppen 25 til 39 år er denne andelen på 31 prosent. Om man ser bort fra alder, har hver femte boligeier fått hjelp fra foreldrene

Om lag halvparten av dem som får hjelp, får mellom 100.000 og 500.000 kroner fra foreldrene sine, viser undersøkelsen. 11 prosent får mer enn en halv million.

AKTUELT