Faksimile: "Ullevål Haveby"

Selv om Ullevål Hageby er et innarbeidet navn, bruker Eiendomsmegler1 det mer fornemme "Ullevål Haveby".