Faksimile: "Townhouse"

Villa er ikke fint nok. Aktiv Eiendomsmegling er en av mange som heller bruker "townhouse"