Færre byggesøknader, men saksbehandlingstida øker

Kommunene mottar færre byggesøknader, men saksbehandlingstida har økt.

BYGGE? Kommunene innvilget 95 prosent av byggesøknadene i 2018, men saksbehandlingstiden har økt med 16 prosent fra 2017 til 2018. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
BYGGE? Kommunene innvilget 95 prosent av byggesøknadene i 2018, men saksbehandlingstiden har økt med 16 prosent fra 2017 til 2018. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis mer

Dette viser en fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mellom 2015 og 2018 har det vært en nedgang i registrerte byggesøknader i Norge. I 2015 var det registrert over 90.000 søknader, mens det i 2018 var over 80.000.

I 2018 var det imidlertid en markant økning i saksbehandlingstida. Denne var på 18,8 kalenderdager i 2018, opp 16 prosent fra året før.

Kommunene innvilget 95 prosent av byggesøknadene i 2018.

Økningen skjer etter en nedgang i saksbehandlingstida mellom 2015 til 2017. I denne perioden gikk saksbehandlingstida ned fra 17,1 til 16,2 kalenderdager i gjennomsnitt for hele landet.

Du kan bygge uten å søke

Nedgangen i søknader fra 2015 til 2018 kan skyldes at det 1. juli 2015 ble innført nye byggeregler som skulle gjøre det enklere å få igangsatt bygging.

Det var daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som innførte de nye reglene, som kort fortalt åpnet for at man kan igangsette en del byggeprosjekter uten å måtte søke kommunen i forkant.

Forenklingene innebar blant annet at du kan bygge garasjer, levegger, uthus, tilbygg med mer, helt uten å måtte søke kommunen.

Du må imidlertid fremdeles sjekke kommunens plan for området der du bor – enten ved å kontakte kommunens plan- og bygningsetat eller sjekke på nett – før du setter i gang.

Dette er tidsfristene

Her er de nye tidsfristene for kommunenes byggesaksbehandling, som kom i 2015:

  • Byggetiltak som huseier selv kan gjøre: For byggetiltak som må gjennom kommunal saksbehandling, men som folk selv kan bygge – for eksempel et tilbygg - skal kommunen behandle søknaden innen tre uker selv om en nabo har protestert. Dette vil bety at tillatelse regnes som gitt i de saker hvor nabo har protestert, dersom kommunen ikke overholder fristen.
  • Ingen svar fra kommunen? Sett i gang! Dersom kommunen bruker mer enn tre uker på å behandle en søknad om igangsettingstillatelse, kan tiltaket settes i gang.
  • Dispensasjonssaker: Byggesaker som krever dispensasjon fra plan og søknader om dispensasjon skal behandles av kommunen innen 12 uker. Hvis kommunen overskrider fristen, skal byggesaksgebyret reduseres.
  • Uttalelsesfrist Statlige og regionale myndighetene har en uttalelsesfrist på fire uker når de skal uttale seg til dispensasjonssaker.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!