Få hus til hyttepris

Er du smart og litt heldig, kan du kjøpe hytte til spottpris og få den omgjort til helårsbolig.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Dette er mulig, men praksisen varierer voldsomt fra kommune til kommune og faktisk også innen kommunene, sier Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund.

I utkanten

I sentrale strøk er boligprisene skyhøye og hyttetomtene få. Derfor vil mange bykommuner vegre seg for å innvilge en søknad om bruksendring.

I fraflyttingsrammede kommuner selges eiendommer derimot med boplikt for at eierne skal bo i området og unngå folketomme steder om vinteren.

- Du får derfor lettere innvilget en søknad om bruksendring i utkantkommuner som er interessert i at du skal bosette deg der, sier Batta.

Også nær byene

Ifølge Batta er Sørlandet og Nord-Trøndelag regioner hvor kommunene på grunn av fraflytting gjerne lar deg bo i hytta hele året. De astronomiske hytteprisene på Sørlandet begrenser dog mulighetene der.

Også hytteeiere og -kjøpere i nærheten av Oslo kan få omgjort hytta til helårsbolig. Nesodden var for eksempel i sin tid et område med hovedvekt av hytter. Andre områder langs Oslo-fjorden har et vell av hytter.

- Som regel er det mulig å få tillatelse til bruksendring dersom hytta har vann, kloakk og vei helt fram, men sjelden i strandnære områder, sier overingeniør Pål-André Pedersen i Vestby kommune, som blant annet huser båtparadiset Son.

Vær oppmerksom på at Plan- og bygningsloven stiller strenge krav til tilleggsisolering og snøbærende takkonstruksjoner. Er det vanskelig å etterkomme kravene, kan du søke kommunen om dispensasjon. Også her varierer praksisen stort.

Slik omgås reglene

Enkelte lurendreiere bor i hytte nesten hele året uten at hytta er definert som helårsbolig. De omgår reglene ved å...

  • ...eie eller kjøpe en hytte i nærheten av en større by
  • ...bore en brønn for å få vann til hytta
  • ...vinterisolere hytta
Så leier de ut leiligheten i byen, bor i hytta 10 måneder i året og dagpendler til jobb.

Se hvordan du søker om å få bo i hytta hele året