Få 5,5 prosent rente på boliglånet!

Statsansatte har tilgang til boliglån med rente på 5,5 prosent. Også andre offentlig ansatte har rett til billige lån og noen tilbud er åpne for alle.

Det billigste, kommersielle boliglånene i DinSides prisliste tilbys idag av Marker sparebank, med 6,5 prosent rente for lån over 500.000 kroner innenfor 60% av boligens takst. Dette lånet er tilgjengelig for alle, også utenfor bankens tradisjonelle forretningsområde i Indre Østfold. Det stilles heller ikke krav om at du flytter andre bankforretninger til Marker sparebank.

Men for store grupper nordmenn finnes det enda billigere lån.

Billig i OBOS

Oslo bolig- og sparelag heter det største boligbyggelaget i Norge, med rundt 70.000 tilsluttede boliger. Om lag 3.500 tusen av disse har lånt penger i OBOS selv for å finansiere sine boliger.

OBOS låner ut penger til 6,35 prosent rente innenfor 60% av takst. Men man må huske på at borettslagsleiligheter gjerne har fellesgjeld i Husbanken. I nyere borettslag dekker fellesgjelden alene mer enn 60% av leilighetenes verdi, slik at det blir lite sikkerhet igjen til andre långivere.

OBOS' lån er tilgjengelige for alle, men er begrenset til OBOS-leiligheter. Du kan ikke eie en borett i en OBOS-leilighet uten å være medlem av OBOS.

Kommuner og fylkers pensjonskasser

De fleste kommuner har satt de ansattes pensjonsinnskudd inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som blant annet låner ut penger til kommunalt ansatte i medlemskommunene. Rentebetingelsene har vanligvis vært gunstige, men idag er ikke lenger KLP blant de aller billigste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da er det bedre å være ansatt i en av de 23 kommuner og fylkeskommuner som står utenfor KLP. Blant annet kommunene Oslo, Trondheim, Drammen, Sandefjord og Buskerud fylkeskommune opererer pensjonskassene sine selv. Både Drammen kommunale pensjonskasse og Oslo kommunale pensjonskasse yter boliglån til medlemmer til 6,5 prosent rente innefor 60% av takst. Trondheim er litt dyrere.

Drammen kommunale pensjonskasse yter lån uten gebyrer, og faller noe billigere ut enn Oslo, som har normale gebyrer på sine lån.

Oslo kommunale pensjonskasse yter også lån til kommuneansatte som ikke er medlemmer i pensjonskassen. Det gjelder blant annet lærere, som er medlemmer i Statens Pensjonskasse i stedet.

Pensjonskassen til Buskerud fylkeskommune (som dekker blant annet lærere i den videregående skolen og ansatte ved sykehusene og i offentlig transport) gir lån til samme vilkår som Drammen kommunale pensjonskasse.

Overformynderier

Kommunene er lovpålagt å ha et overformynderi som skal ta vare på pengene til umyndige - hovedsakelig barn. I større kommuner utgjør dette store summer, og deler av pengene har vært lånt ut som boliglån. DinSide har ringt overformynderiet i tre byer; Oslo, Drammen og Trondheim. Både i Oslo og Trondheim har man nå sluttet med boliglån fordi det ble for mye administrasjon. Men i Drammen overformynderi kan man fremdeles låne til 6,5 prosent rente med sikkerhet innenfor 60% av taksten til boligen.

Heller ikke her er det gebyrer.

Overformynderiet yter i utgangspunktet lån til alle, men foretrekker av praktiske årsaker lånekunder i Drammensområdet.

Antakelig er det fremdeles en rekke overformynderier som yter boliglån. Rentesatsen bestemmer de selv, og det kan jo tenkes at det er muligheter for et "kupp" for den som vil ringe rundt.

Fem og en halv i Statens pensjonskasse

De aller billigste lånene kan man nok få gjennom en likvid og generøs arbeidsgiver. Fem prosent rente kan arbeidsgiver kreve uten at det inntrer fordelsbeskatning.

Men Statens Pensjonskasse er ikke mye dårligere. Her kan medlemmene få boliglån til inntil 80% av boligens takst til 5,5 prosent nominell rente.

Mens det er vanligst idag å ta opp annuitetslån, hvor det beløpet man betjener lånet med er det samme hver termin, tilbyr Statens Pensjonskasse bare serielån. I et serielån får man de første årene større terminbeløp enn ved et annuitetslån, men ettervhert adskillig mindre. Siden man betaler mer avdrag i begynnelsen, blir det alt i alt mindre renter å betale ved serielån.

Lånet kan løpe inntil 30 år, og det kan gis en avdragsfri periode til å begynne med. Du kan ikke låne mer enn 350.000 kroner, men to ektefeller eller samboere som begge er medlemmer av Statens pensjonskasse kan låne 350.000 kroner hver for å finansiere den samme boligen.

Gunstig for Oslo-lærere

Lærerne er ansatt i kommunene, men betaler likevel pensjonsinnskuddet til Statens pensjonskasse. Lærerne kan derfor låne penger her, mens øvrige kommunalt ansatte er henvist til å låne i KLP eller de uavhengige kommunale pensjonskassene.

Men altså ikke i Oslo. Oslo kommunale pensjonskasse låner ut penger til lærerne også. Oslo-lærere kan altså låne begge steder.

Så dyre som boliger idag har blitt i Oslo, vil fordelen ved å kunne låne i Oslo kommunale pensjonskasse OG Statens pensjonskasse lett kunne utgjøre over ett prosentpoeng lavere rente. Det kan fort bli en tusenlapp i måneden.

De beste lånene
Statens Pensjonskasse5,5%
OBOS6,35%
Overformynderiet i Drammen6,5%
Marker Sparebank6,5%
KLP6,7%
(Nominell rente - gebyrene, og dermed effektiv rente, varierer en god del).